Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Der er brug for flere kandidater

Midt i april kom der to kedelige breve. Brevene, der var fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, gav universiteterne i Aarhus og Aalborg besked om, at de ikke umiddelbart får lov til at oprette hver deres kandidatuddannelse i fysioterapi. Det var ellers planen, at de første hold studerende skulle starte i september 2015, hvis der blev givet grønt lys. Men sådan ser det desværre ikke ud til at gå.

I ministeriet er man ikke overbevist om, at der er behov for at supplere den eksisterende kandidatuddannelse i fysioterapi ved Syddansk Universitet med to ny kandidatuddannelser. Og så er man for øvrigt ved at kortlægge, hvad der i fremtiden er brug for af sundhedsfaglige professionsuddannelser.

Den proces, som skal være afsluttet i september 2014, vil man godt have afsluttet, inden man tager stilling til nye uddannelser.

Det sidste argument kan jeg have en vis forståelse for, om end der er tale om en kortlægning af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Men at vi allerede er godt dækket ind med kandidatuddannelsen ved Syddansk Universitet, er direkte forkert.

Der er brug for mange flere kandidater, og vel at mærke kandidater, der kan noget forskelligt. Det var netop baggrunden for ønsket om at oprette de to jyske uddannelser.

I Aalborg vil uddannelsen fokusere på forebyggende træning, analyse af motorisk kontrol og smerteområdet. Mens der i Aarhus skal være særligt fokus på kredsløbsbetingede og neurologiske sygdomme. Det er helt andre profiler end kandidatuddannelsen i Odense. 
Jeg er ikke i tvivl om, at der vil være job til kandidaterne.

Når jeg taler med de fysioterapeutiske ledere, siger de samstemmende, at de har brug for flere kandidater i fysioterapi. Både til at indgå i den daglige fysioterapeutiske praksis og til at løse udviklings-, forsknings- og projektlederopgaver.

Det er også resultatet af en undersøgelse blandt ledende terapeuter i kommuner og regioner, som universiteterne i Aarhus og Aalborg gennemførte, før de søgte om godkendelse af de to kandidatuddannelser.

Universiteterne er selvsagt uenige i ministeriets afgørelse. Og jeg har på Danske Fysioterapeuters vegne skrevet til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) og bedt hende uddybe afslaget. For jeg har svært ved at forstå de begrundelser, ministeriet har givet.

Selv om ministeriet foreløbig har bremset processen, vil Danske Fysioterapeuter arbejde ufortrødent videre for at få etableret de to kandidatuddannelser. For hvis vi skal sikre patienter og borgere den bedste behandling, har vi brug for fysioterapeuter med specialrettede kliniske kompetencer. Det skal de to nye kandidatuddannelser bidrage til.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter