Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter skal være med til at forny den offentlige sektor

800.000 offentlige ansatte skal være med til at forny den offentlige sektor. Det er tanken bag tillidsreformen, der er kommet i stand som en aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og fagbevægelsen.

Tillid og samarbejde, og mere plads til faglighed, engagement og innovation. Det er omdrejningspunktet for tillidsreformen, der skal give medarbejdere og ledere mulighed for at ændre på daglige arbejdsgange og styreformer. Og dermed være med til at forny den offentlige sektor.

Det er regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, Akademikerne og OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), der har indgået aftalen om tillidsreformen. Hensigten er at forbedre servicen overfor borgerne, skabe bedre arbejdspladser for de ansatte og bruge ressourcerne mere målrettet.

Det forudsætter nye ideer og måder at lede og løse opgaver på. Derfor kan tillidsreformen kun føres ud i livet, hvis både medarbejdere og ledere deltager aktivt i opgaven. Eller sagt på anden vis, er meningen, at samtlige 800.000 offentligt ansatte i Danmark skal inddrages.

Terapiafdelingen eller genoptræningsenheden

Der er stor forskel på, hvordan kultur, arbejdsgange og ledelse er på et hospital, i en børnehave og på en politistation. Derfor er der heller ikke en bestemt måde at arbejde med tillidsreformen på. Tværtimod er hele ideen, at man skal tage udgangspunkt i forholdene på den enkelte arbejdsplads, eksempelvis i terapiafdelingen på et hospital eller i genoptræningsenheden i en kommune.  Så tillidsreformen bliver relevant og nærværende for alle medarbejdere.

Danske Fysioterapeuter har sendt FTF’s såkaldte startpakke til alle tillidsrepræsentanter og ledere. I pakken er der information om reformen og en række spørgsmål, som man kan bruge til at diskutere, hvordan man kan arbejde mere med tillid, dialog og åbenhed på arbejdspladsen.

De syv principper:

Tillidsreformen bygger på syv principper:

  • Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater.
  • Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunktet for opgaveløsningen.
  •  Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar.
  • Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation.
  • Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker.
  • Ledelse og engagement skal fremme innovation.
  • Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer.

Plads til faglighed

Det vil være oplagt at diskutere tillidsreformen i MED-udvalget på arbejdspladsen, siger Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht.

”Tillidsreformen er en god anledning til at få kigget på, hvordan man har indrettet arbejdsgange og løser opgaver, og forholde sig til, om der er behov for mere dialog og åbenhed. Det er også en god mulighed for at få snakket om, der kan skabes mere plads til fagligheden, og hvordan de gode ideer kan hjælpes på vej,” siger Tina Lambrecht.

For dét er ifølge Tina Lambrecht forudsætningen for at få udviklet den offentlige sektor og vores velfærdssamfund.

Tillidsreformen:

Der kommer stadig flere ældre borgere, der bliver færre på arbejdsmarkedet, og vi forventer mere og bedre offentlig service. Presset på velfærdsstaten stiger. Og derfor er der brug for at tænke nyt, for at udvikle og ikke afvikle velfærdsstaten.

Derfor skal de 800.000 offentligt ansatte medarbejdere og ledere på banen. Det er baggrunden for tillidsreformen, som regeringen, KL, Danske Regioner, FTF , Akademikerne og OAO har indgået.

Regeringen har de seneste år gennemført en række reformer, der bl.a. skal sikre færre offentlige udgifter. Men tillidsreformen er ikke et pænt ord for endnu en spareøvelse i den offentlige sektor. ”Målet er, at medarbejderne ikke skal spilde deres tid på unødvendigt bureaukrati og ulogiske arbejdsgange. For ved at tænke nyt, bruge teknologi og ændre måden, vi arbejder på, kan vi frigøre midler og tid, der kan bruges til bedre velfærd. Det er ikke penge, der skal spares væk,” siger indenrigsminister Margrethe Vestager (R)

I løbet af foråret deltager ministeren og organisationerne bag tillidsreformen i fem
regionale møder, der skal give inspiration til, hvordan der kan arbejdes med tillidsreformen. Find tid og sted for de regionale møder, og læs mere om tillidsreformen på:www. ftf.dk/tillidsreform/

Det er endvidere muligt at få viden og inspiration hos Center for Offentlig Innovation,
der opsamler viden og erfaringer om medarbejder- og brugerdreven innovation, som er
kernen i tillidsreformen. www.coi.dk