Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Perifer nervepåvirkning i overekstremiteten

Arbejdsmediciner Jørgen Riis Jepsen gennemgår diagnostik af arbejdsrelaterede armsmerter samt neurologisk undersøgelse og muskeltest.
Foto: Thinkstock

Arbejdsrelaterede armsmerter er en hyppig problemstilling i almen praksis og stiller os over for diagnostiske og behandlingsmæssige udfordringer.

Med udgangspunkt i en sygehistorie gennemgår arbejdsmediciner Jørgen Riis Jepsen nogle af faldgruberne i diagnostikken, og der sættes fokus på den kliniske neurologiske undersøgelse – herunder muskeltestning.

I en efterfølgende artikel gennemgås en metode til manuel muskeltestning i overekstremiteten og tolkning af resultaterne. Artiklerne kommer desuden ind på væsentlige tiltag til at forebygge arbejdsrelaterede armsmerter. Artiklerne har været bragt i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning nr. 12 2013 og nr. 1 2014