Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapi og psykologisk behandling ved rygsmerter

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger om fysioterapi i kombination med psykologisk behandling har effekt på patienter med kroniske rygsmerter.

Baggrund

Kroniske smerter påvirker og begrænser mange mennesker. Ved behandling af kroniske smerter benyttes bl.a. fysioterapi, ligesom andre behandlingsformer også kan indgå. Nogle mennesker med kroniske smerter vælger at blive behandlet efter psykologiske principper. Man ved dog ikke, hvorvidt fysioterapi i kombination med en psykologisk tilgang gavner patienterne mere end fysioterapi alene.

Formål

At undersøge vha. et systematisk review om fysioterapi i kombination med psykologisk behandling har effekt på patienter med kroniske rygsmerter.

Metode

Systematiske søgninger foretaget i PsychINFO, AMED, Web of Science, EMBASE og Medline med fokus på fysioterapeutisk og psykologisk behandling af non-maligne kroniske smerter lokaliseret til lænderyggen eller cervikalcolumna. Der blev inkluderet randomiserede kontrollerede studier (RCT) med patienter med smerter igennem mindst 3 mdr.

Resultater

Otte studier blev inkluderet med forskellige interventioner. I fire af de fundne studier var patienternes smerter lokaliseret omkring lænderyggen. Og i de fire øvrige studier omhandlede det smerter i cervikalcolumna. Livskvaliteten blev overvejende vurderet vha. spørgeskemaet SF-36.

De fysioterapeutiske interventioner spændte over alt fra manuel behandling og træning til varmebehandling og akupunktur. Metaanalysen viste, at kombinationen af fysioterapi og psykologisk behandling var statistisk signifikant bedre end at tilbyde patienterne fysioterapi alene ift. at forbedre den fysiske formåen. Den psykologiske tilgang bestod i flere af studierne af kognitiv adfærdsterapi, der i et studie blev tilbudt i et helt år.

Konklusion

Overordnet set peger evidensen på, at kombinationen af fysioterapi og psykologiinterventioner forbedrer den fysiske funktion mere end fysioterapi alene hos patienter med kroniske rygsmerter. De kombinerede interventioner kan endvidere også føre til større forbedringer ift. livskvalitet. De kliniske forandringer skal vejes op mod de forøgede omkostninger ved behandlingerne.

Perspektivering

Der er fortsat en del uklarhed om, hvorvidt de fundne resultater holder på længere sigt. Samtidig er det usikkert, hvor stor fremgang patienterne kan forventes at opnå efter den kombinerede behandling. Man har i dette systematiske review ikke undersøgt effekten af behandlingen på smerteniveauet hos patienterne.