Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Træning kort før sengetid påvirker ikke søvnen

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger om træning kort før sengetid (<4 timer inden) påvirker nattesøvn hos raske personer.

Baggrund

Det har tidligere været vist, at træning kan afhjælpe søvnløshed, men man er i tvivl om, hvorvidt træning sent om aftenen kan påvirke nattesøvnen.

Formål

Formålet med dette systematiske review og metaanalyserne var at undersøge, om træning kort før sengetid (<4 timer inden) påvirker nattesøvn hos raske personer.

Metode

De systematiske søgninger blev udført i PubMed, PsycINFO, CINAHL, Cochrane CENTRAL samt EMBASE. Der blev fundet randomiserede kontrollerede studier (RCT) omhandlende forskellige typer af træning, deriblandt styrketræning og cykel-/løbetræning. Raske personer >18 år, der normalt var fysisk aktive i dagtimerne, blev ekskluderet.

Studier med personer, der led af søvnbesvær, blev ekskluderet. Forskerne ønskede at undersøge, hvorvidt træningen, der blev udført tæt på sengetid (kl. 22-23), påvirkede både den totale søvnvarighed, REM-søvn og øvrige søvnfaser, samt om træningen kunne føre til færre opvågningsperioder efter påbegyndt søvn.

Resultater

23 studier blev inkluderet i reviewet med dertilhørende metaanalyser. Metaanalyserne viste generelt små udsving ift. søvn, og resultaterne tolkes af forskerne som værende en del af den naturlige variation i søvnmønsteret hos raske personer. Blandt de negative resultater ved aftentræning nævnes mindsket total søvnvarighed og forsinket søvn.

Resultaterne blev efterprøvet med bl.a. sensitivitetsanalyser for at teste, hvorvidt resultaterne forblev uændrede. Dette lod til at påvirke, hvordan de forskellige outcomes relateret til søvn blev fordelt, og betød bl.a. noget ift. de forskellige søvnfaser.

Konklusion

Overordnet set lader det ikke til, at træning om aftenen påvirker søvnen negativt, tværtimod. Få studier antydede dog, at intens træning udført <1 time før sengetid kunne påvirke søvnen, muligvis grundet forhøjet puls og påvirket parasympatisk aktivitet.

Fremtidige studier bør undersøge, hvorvidt intens træning udført <1 time før sengetid har en negativ påvirkning af søvnen. Endvidere bør det undersøges, hvordan regelmæssig aftentræning påvirker søvnen.

Perspektivering

Studiet omfatter en grundig litteratursøgning og forskerne har endvidere forsøgt at finde grå litteratur. En del af studierne har meget få deltagere og visse metodemæssige forskelle. Fokus for dette studie er raske menneskers søvnmængde/-mønster som følge af aftentræning, hvorfor resultatet ikke nødvendigvis kan overføres til personer med søvnbesvær.

Baggrund

Det har tidligere været vist, at træning kan afhjælpe søvnløshed, men man er i tvivl om, hvorvidt træning sent om aftenen kan påvirke nattesøvnen.

Formål

Formålet med dette systematiske review og metaanalyserne var at undersøge, om træning kort før sengetid (<4 timer inden) påvirker nattesøvn hos raske personer.

Metode

De systematiske søgninger blev udført i PubMed, PsycINFO, CINAHL, Cochrane CENTRAL samt EMBASE. Der blev fundet randomiserede kontrollerede studier (RCT) omhandlende forskellige typer af træning, deriblandt styrketræning og cykel-/løbetræning. Raske personer >18 år, der normalt var fysisk aktive i dagtimerne, blev ekskluderet.

Studier med personer, der led af søvnbesvær, blev ekskluderet. Forskerne ønskede at undersøge, hvorvidt træningen, der blev udført tæt på sengetid (kl. 22-23), påvirkede både den totale søvnvarighed, REM-søvn og øvrige søvnfaser, samt om træningen kunne føre til færre opvågningsperioder efter påbegyndt søvn.

Resultater

23 studier blev inkluderet i reviewet med dertilhørende metaanalyser. Metaanalyserne viste generelt små udsving ift. søvn, og resultaterne tolkes af forskerne som værende en del af den naturlige variation i søvnmønsteret hos raske personer. Blandt de negative resultater ved aftentræning nævnes mindsket total søvnvarighed og forsinket søvn.

Resultaterne blev efterprøvet med bl.a. sensitivitetsanalyser for at teste, hvorvidt resultaterne forblev uændrede. Dette lod til at påvirke, hvordan de forskellige outcomes relateret til søvn blev fordelt, og betød bl.a. noget ift. de forskellige søvnfaser.

Konklusion

Overordnet set lader det ikke til, at træning om aftenen påvirker søvnen negativt, tværtimod. Få studier antydede dog, at intens træning udført <1 time før sengetid kunne påvirke søvnen, muligvis grundet forhøjet puls og påvirket parasympatisk aktivitet.

Fremtidige studier bør undersøge, hvorvidt intens træning udført <1 time før sengetid har en negativ påvirkning af søvnen. Endvidere bør det undersøges, hvordan regelmæssig aftentræning påvirker søvnen.

Perspektivering

Studiet omfatter en grundig litteratursøgning og forskerne har endvidere forsøgt at finde grå litteratur. En del af studierne har meget få deltagere og visse metodemæssige forskelle. Fokus for dette studie er raske menneskers søvnmængde/-mønster som følge af aftentræning, hvorfor resultatet ikke nødvendigvis kan overføres til personer med søvnbesvær.