Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Indlæggelse

25 minutters gang giver mærkbare resultater
Træning ved lav intensitet i 25 minutter hver dag er nok til at forbedre funktionsevnen og mindske risikoen for komplikationer hos akut indlagte ældre (>50 år). Aktiviteten kan f.eks. være langsom gang.

Det viser en gennemgang af 19 studier med i alt 3.842 deltagere. Resultaterne viser også, at den optimale dosis fysisk aktivitet er 50 min. om dagen. Hvis patienten er aktiv med lidt højere intensitet, f.eks. i en kombination af styrketræning med elastikker og konditræning, kan de nøjes med 40 min. om dagen.

Kilde: Gallardo-Gómez D et al. Optimal dose and type of physical activity to
improve functional capacity and minimise adverse events in acutely hospitalised older adults: a systematic review with dose-response network meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine. Online First: 03 August 2023.

Læs den frit tilgængelige artikel

Stroke

Hjemmetræning er lige så effektiv som ved fremmøde
Træning i hjemmet er lige så effektivt som samme mængde træning ved fremmøde på f.eks. hospital, kommune eller klinik.

Det viser en litteraturgennemgang, der inkluderede ni studier med i alt 609 patienter efter stroke. Genoptræningen var defineret som hjemmetræning, hvis mindst 2/3 af træningen foregik i hjemmet.

De to måder at træne på førte til lige store forbedringer af ganghastighed og balance. Forfatterne vurderer, at kvaliteten af evidensen er høj.

Dermed er træning i hjemmet et ligeværdigt alternativ til træning på center. De understreger, at det er forskellige lokationer, som er undersøgt i studiet, ikke graden af supervision eller mængden af træning I nogle af de inkluderede studier var hjemmetræningen f.eks. superviseret online, eller patienterne fik motiverende sms’er.

Kilde: Nascimento LR et al. Home-based exercises are as effective as equivalent doses of centre-based exercises for improving walking speed and balance after stroke: a systematic review. J Physiother. 2022 Jul;68(3):174-181.

Læs den frit tilgængelige artikel

Evidensbaseret praksis

Tid er vigtig
Fysioterapeuter mangler ofte tid til at ind­ drage patienten i planlægningen af behandlingen.

Det viser et nyt dansk studie, hvor 216 fysioterapeuter fra private klinikker
deltog. Hele 96 procent af deltagerne mener, at evidensbaseret praksis er vigtig, og næsten alle (99 procent) oplyser, at de inddrager patienterne i planlægningen af behandlingen. Men de peger også på, at de mangler tid med patienten ved første konsultation.

I snit ønsker deltagerne 15 min. mere ved første konsultation, end den tid de faktisk har til rådighed. Ved de efterfølgende konsultationer passer tiden bedre til behovet.

Fysioterapeuterne oplever, at de bedre kan arbejde evidensbaseret, hvis de selv styrer deres tidsforbrug til konsultationerne. 65 procent af deltagerne finder det vanskeligt at inddrage den videnskabelige evidens. Det skyldes manglende tilgængelighed, tid og kompetencer til at finde, læse og forstå forskningslitteratur.

Kilde: Pedersen S.K. et al. "What scientific evidence supports this?’ how do physiotherapists in private practice use evidence-based practice and what are the main challenges? A convergent parallel mixed-methods study. European Journal of Physiotherapy, 2023.

Læs abstrakt