Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi skal være relevante for borgerne

LEDER // Vi bliver ved, til direkte adgang til fysioterapi er en realitet.

Fysioterapeuter skaber værdi! Hver eneste dag får borgere et højere funktionsniveau, færre smerter, mere livskvalitet og et bedre liv på grund af fysioterapeuters indsats.

En af vores mærkesager gennem de seneste år er direkte adgang til fysioterapi uden henvisning gennem den praktiserende læge. Vi ønsker at gøre det muligt for fysioterapeuter at visitere og diagnosticere borgere til fysioterapi med tilskud, fordi vi ved, at det vil få flere hurtigt afsted til behandling. Hermed sparer vi sygedage for samfundet, ligesom de praktiserende læger kan bruge deres tid på andet end at skrive henvisninger.

Gennem en tæt dialog er det nu lykkedes os at få Praktiserende Lægers Organisation med på forslaget, og tidligere i år kom der en fælles opfordring til politikerne om at få implementeret forslaget hurtigst muligt.

Vi gør nu, hvad vi kan for at råbe Christiansborg og regionerne op, og vi bliver ved, til direkte adgang til fysioterapi er en realitet – for vi ønsker at spille en større rolle i løsningen af samfundets problemer – og i borgernes tilværelse.

Med en ny overenskomst på praksisområdet er der på samme måde skabt grobund for, at vores relevans for borgerne vokser. Vi skal have større fokus på kvalitet, så pengene på området bliver brugt mest hensigtsmæssigt, og så vi på sigt forhåbentligt tilbyder flere patienter behandling.

Jeg er tilfreds med, at overenskomsten blev stemt igennem med et stort flertal. Samtidig er det også vigtigt at understrege, at vi også lytter til dem, der stemte nej! Jeg vil i den kommende tid lytte til de bekymringer, som er fremkommet, ligesom sekretariatet vil gøre, hvad der er muligt for at hjælpe de klinikejere, der måtte være kommet i klemme med aftalen.