Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Svar fra sundhedsminister: Kvalitetsstandarder skal give mere ensartede tilbud

KOL-patienter har ikke udsigt til vederlagsfri fysioterapi. Til gengæld skal kommende kvalitetsstandarder sikre ensartet kvalitet i kommunernes tilbud.

Personer med KOL er vidt forskelligt stillet, alt efter hvilken kommune de bor i, fordi de rehabiliterende tilbud varierer meget i både kvalitet og varighed.

Men ifølge sundhedsminister Sophie Løhde (V) er det kommunernes ansvar, at de har rehabilitering, der imødekommer den enkeltes behov. Med sundhedsaftalen fra maj 2022 blev der indgået en aftale om en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen.

“Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde kvalitetsstandarder med krav og anbefalinger for patientrettet forebyggelse i kommunerne. Det sker for at sikre mere ensartet kvalitet i tilbuddene til borgere med kroniske lidelser, som KOL, på tværs af landet,” siger hun til Fysioterapeuten. Hun tilføjer, at der f.eks. skal være bedre og mere ensartede tilbud om bl.a. træning, kostomlægning og patientuddannelse.

Det er dog uklart, hvornår standarderne er klar, og om de også betyder, at der fremover skal indberettes data om lungerehabiliteringen fra kommunerne til KOL-registret.

Vederlagsfri fysioterapi er ikke noget, personer med KOL kan håbe på foreløbig. Ministeren henviser til, at de kan få en henvisning til fysioterapi hos egen læge, og det er tilskudsberettiget.