Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hvem ringer til en fysioterapeut, når trivselskrisen kradser?

LEDER // Vi kan afhjælpe mange af de symptomer, som i dag udløser overmedicinering og unødvendig tvang.

Mistrivslen i vores befolkning når nye højder. Der er mangel på psykologer og psykiatere, og ventelisterne til at få hjælp bliver hele tiden længere. Alt for mange har det for dårligt, og det er ikke indlysende, hvad der er forklaringen på udviklingen.

Der skal findes løsninger. Og fysioterapeuter skal være en del af løsningen.

Vi ved, at fokus på motion og bevægelse i bredeste forstand har en gavnlig effekt på mange psykiske lidelser. Senest har en omfattende litteraturgennemgang vist, at selv små mængder fysisk aktivitet har en signifikant effekt på den mentale sundhed og f.eks. kan gavne mennesker med depression og angst. Faktisk viser studiet, at fysisk aktivitet er mere effektivt end samtaleterapi og den mest almindelige antidepressive medicin.

Samtidig er der ingen tvivl om, at fysioterapeuter har rigtig meget at byde ind med i psykiatrien. Fysioterapeuter har et skarpt blik på symptomer og kropslige ressourcer samt et grundlæggende kendskab til, hvordan psykiske lidelser manifesterer sig i kroppen og påvirker bevægefunktionen. Vi kan afhjælpe mange af de symptomer, som i dag udløser overmedicinering og unødig tvang – og det er nødvendigt!

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der for første gang i mange år er sket en stigning i antallet af bæltefikseringer. Det er ikke godt nok! Jeg arbejder for, at fysioterapeuters kompetencer på det psykiatriske område bliver tydeligere for politikerne, så vi kan komme i spil på langt flere områder. Ikke mindst for patienternes skyld.