Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kontingentet stiger fra 1. januar

INTERVIEW // Danske Fysioterapeuter har besluttet, at kontingentet for fuldt betalende medlemmer skal hæves fra 1. januar 2024. Prisen stiger med 20 kroner om måneden fra 6.704 om året til 6.944 kr. Vi har spurgt formand for Danske Fysioterapeuter Jeanette Præstegaard om baggrunden for stigningen.

Hvorfor skal kontingentet hæves?

Kontingentet har været låst siden 2012, og samtidig er priserne steget med 22 procent. Det betyder, at kontingentkronerne ikke er det samme værd som før. Det presser foreningens økonomi.

Lige nu får vi også færre nye medlemmer, så vi har vurderet i hovedbestyrelsen, at vi er nødt til at hæve kontingentet. Det er rettidig omhu, så foreningens økonomi ikke bliver udhulet. Hvis vi ikke gør noget nu, risikerer vi, at den medlemsservice, vi leverer, bliver ringere, fordi vi har færre midler til at producere den.

Hvorfor lige nu?

Folketinget har besluttet at hæve fradraget for foreningskontingenter. Fradraget stiger fra 6.000 til 7.000 kr. den 1. januar 2024. Det betyder, at de fleste medlemmer ikke vil kunne mærke stigningen i kontingentet på pengepungen. De eneste, der vil mærke en lille stigning, er de selvstændige uden anpartsselskab. De får allerede fuldt fradrag for hele deres foreningskontingent.

Risikerer I ikke, at nogle medlemmer melder sig ud?

Jo, selvfølgelig er det en risiko. Men kontingentet er en gensidig kontrakt. Medlemmerne betaler kontingent, og til gengæld leverer foreningen medlemsydelser af høj kvalitet. Det er en vigtig balance. Det at hæve kontingentet er ikke noget, der sker ud af det blå. Det er en nøje afvejning og en konsekvens af drøftelser, vi har haft i hovedbestyrelsen.

Kunne I ikke have fundet pengene på anden vis? F.eks. skære i sekretariatet?

Vi har allerede skåret i sekretariatet, hvor der for få år siden blev sparet 8 mio. kroner på driften blandt andet ved at fjerne seks stillinger. Derudover gennemfører vi en række besparelser næste år, som f.eks. reduktion i tabt arbejdsfortjeneste samt besparelser på Dansk Selskab for Fysioterapi, regionsbestyrelserne, TR- og SU-området.

Kontingentet ligger i forvejen i den dyre ende. Danske Fysioterapeuter er blandt de ti dyreste fagforeninger. Hvorfor er kontingentet så dyrt?

Der er nogle grundlæggende udgifter, når man driver en forening, som er svære at fjerne. Det er f.eks. husleje, IT og administrationsomkostninger. De vil altid være der, uanset om vi er 300 eller 30.000 medlemmer. Store foreninger har større økonomiske muskler end en forholdsvis lille forening som vores, og vi vil aldrig helt kunne konkurrere på prisen, når vi samtidig vil levere det, som medlemmerne efterspørger. Det er en stor opgave at servicere og rådgive medlemmer med mange forskellige vilkår og interesser.

Hvad får medlemmerne mere for pengene?

Medlemmerne vil opleve, at vi fortsat er en relevant, faglig og fagpolitisk forening for dem. Vi vil blive ved med at udvikle tilbud, service og aktiviteter, så de nuværende medlemmer ser potentialet og bliver i foreningen, og så endnu flere får lyst til at melde sig ind. Lige nu står Danske Fysioterapeuter i en position, hvor vi har medvind og kan præge den sundhedspolitiske dagsorden. Det kræver, at der er saft og kraft både i sekretariatet og i medlemmerne. Men det kræver også et vist økonomisk fundament at realisere.

Stiger kontingentet igen til næste år – eller kan medlemmerne regne med, at kontingentet nu ligger fast i en årrække?

Det er repræsentantskabet, der beslutter, hvordan budgettet skal skrues sammen. Det gør de hvert andet år, så det er svært for mig at udtale mig om. Men vi er i gang med at se på, hvordan vi kan finde andre måder at tjene penge til foreningen. F.eks. udlejer vi nu kontorfaciliteter i sekretariatet til Enhed for Kvalitet og Modernitet. Det er en alternativ indtægt, og vi holder øjne og ører åbne for flere muligheder.