Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Psykologiske metoder virker

Fysioterapeuter opnår bedre resultater i behandlingen af patienter med ondt i nakken, hvis de inddrager psykologiske metoder i behandlingen. Det viser resultaterne fra en gennemgang af 14 studier, der sammenligner fysioterapeutisk behandling, som inkluderer kognitiv adfærdsterapi i en eller anden form, med mere traditionel fysioterapi som f.eks. rådgivning, øvelser, manuel terapi og el-terapi.

Resultaterne viser, at patienterne opnår et større fald i smerter og større fremgang i funktionsevne, når fysioterapeuten bruger psykologiske metoder i behandlingen. Det gælder for patienter med ikke-traumatiske, kroniske smerter i nakken. Forskningen er indtil videre mere uklar for patienter med whiplash.

Læs den frit tilgængelige artikel

Kilde: Farrell, S. et al. Effectiveness of psychological interventions delivered by physiotherapists in the management of neck pain: a systematic review with meta-analysis. PAIN Reports 8(3):p e1076, May/June 2023.

Støtte med SMS-beskeder efter rehabilitering

Patienter med hjertekar-sygdom har svært ved at fortsætte med at være fysisk aktive, når de afslutter et forløb med superviseret rehabilitering. Et nyt dansk studie (FAIR studiet) tyder på, at støtte med SMS-beskeder kan hjælpe patienterne i den svære overgang fra rehabilitering til et fortsat aktivt hverdagsliv. Patienterne oplevede, at SMS-beskederne var støttende, mens de ændrede adfærd og fandt sig til rette i deres nye hverdagsliv med fysisk aktivitet.

I studiet lagde hver patient sin plan for, hvordan han eller hun ville være fysisk aktiv efter endt rehabilitering. De fik herefter to SMS-beskeder hver uge, én til at minde dem om deres plan, og én der spurgte, om planen var blevet overholdt. Deltagerne havde også mulighed for at få kontakt til en sundhedsperson undervejs i forløbet, som varede 12 uger. Otte patienter blev interviewet om forløbet.

Kilde: Hamborg TG et al, It is like someone holding your hand when you need it – lived experiences of patients with cardiovascular disease participating in a digital health intervention focusing on the maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation. Disabil Rehabil Assist Technol. 2023 Jul 22:1-11.

Læs abstrakt