Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Første hold kandidater i fysioterapi er klar

I 2011 optog Syddansk Universitet det første hold studerende på kandidatuddannelsen i fysioterapi, og det første hold kandidater er nu klar til at gå ud og vinde nyt land på arbejdsmarkedet.
”Det bliver aldrig en akademisk øvelse at møde sin patient. Mød patienten der, hvor de er, og hjælp dem på benene igen fysisk og mentalt, med al den evidensbaserede viden du kan fremskaffe,” sagde tidligere formand, Johnny Kuhr.

At færdiggøre og gennemføre en lang videregående uddannelse er en præstation, men også et privilegium, sagde Danske Fysioterapeuters tidligere formand, Johnny Kuhr, da han fredag den 28. juli talte ved dimmissionsfesten for det første hold kandidater i fysioterapi på dansk jord.

”Jeg er stolt af jer. For på mange måder repræsenterer I min drøm om kompetenceniveau og grundlag for fysioterapi og det grundlag, vi kan og skal udvikle faget videre på. Når jeg står her og betragter jer, så tænker jeg at det ikke kun er et tillykke til jer hver især, men også til fysioterapiprofessionen”, sagde Johnny Kuhr, der selv har en stor del af æren for, at kandidatuddannelsen på Syddansk Universitet i dag er en realitet.

Skal ud og skrive uopfordrede ansøgninger

De første spadestik til uddannelsen som cand.scient. i fysioterapi fra Syddansk Universitet blev taget, da Danske Fysioterapeuter og Syddansk Universitet i 2002 indledte forhandlingerne om en mulig akademisk overbygning på fysioterapiuddannelsen.

Det kræver forskere og undervisere, hvis der skal etableres en kandidatuddannelse, så først da en forskningsenhed i fysioterapi blev etableret samme sted i 2007, med et professorat delvist finansieret af Danske Fysioterapeuter, kunne man i 2009 begynde det egentlige arbejde med at få en kandidatuddannelse godkendt.

Godkendelsen kom i februar 2011, og samme sommer modtog universitetet de første 32 studerende, ud af en ansøgerskare på 75.

Man skal give noget af sig selv

De nyslåede kandidater kunne hente inspiration til deres nye rolle i talen fra Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht:

”Velfærdssamfundet er under pres, og i sundhedsvæsenet er der krydspres mellem på den ene side stigende efterspørgsel efter sundhed og på den anden side stramme offentlige budgetter. Opdraget til sundhedsvæsenet er derfor prioritering og effektivisering - flere ydelser for de samme penge. Her er en del af løsningen - jo åbenlyst - veldokumenteret fysioterapi. I skal være med til at tegne fagets udvikling og sikre, at faget kommer til at stå stadig stærkere i det danske sundhedsvæsen! Hvad enten det er i arbejdet med kvalitetsudvikling i kommuner, regioner eller i den private sektor, om det er som forskere, undervisere, konsulenter som ledere eller noget femte”, sagde Tina Lambrecht blandt andet.

Det hold, der skal starte på kandidatuddannelsen efter sommerferien, består af 12 mænd og 29 kvinder, ud af et samlet ansøgerfelt på 52. De fleste af dem afsluttede grunduddannelsen for mindre end et år siden.

Formand Tina Lambrecht mindede i sin tale til de nyslåede kandidater om, at det ved de seneste overenskomstforhandlinger lykkedes at få skrevet kandidaterne ind i aftalerne med regioner og kommuner.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar