Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Undersøgelse understreger behov for tidlig behandling efter operation for brystkræft

Smerter, nedsat kraft og funktion i armen, sensibilitetsforstyrrelser og arvævsdannelse præger kvinder, der henvises til fysioterapi efter brystkræftoperation. Tidlig manuel behandling og øvelser kan forebygge nogle af disse senfølger.
Patienten blev instrueret i at finde det strammeste sted. Her kombineres behandlingen med en neurodynamisk bevægelse. Privatfoto.

Resume

50 kvinder blev 14 dage efter operation for brystkræft inkluderet i et studie, der dels skulle afdække følgerne af operationen på muskelstyrke, bevægelighed, sensibilitet og smerte og dels finde ud af, om en tidlig intervention i form af manuel behandling og instruktion i selvbehandling og øvelser kunne afhjælpe generne.

 

44 procent af kvinderne havde meget og 34 procent moderat nedsat funktion af latissimus dorsi efter operationen. Dette problem var størst hos de kvinder, der havde gennemgået en mastektomi.

Kvinder med nedsat styrke i m. latissimus havde flere smerter end de øvrige inkluderede. Også de kvinder der havde nedsat funktion af m. pectoralis majors klaviculære og sternale del samt m. serratus , havde  flere smerter end de øvrige inkluderede.

Det samme gjorde sig gældende for kvinder med hæmatom, især 14 dage efter. Smerter generelt efter operationen, kan gribe ind i de naturlige bevægemønstre.

Efter hæmatom og tømning af serom var der manglende forskydelighed af vævet ud for operationsområdet og mm. serratus og latissimus. Alle inkluderede fik forevist behandling efter operationen og blev instrueret i selvbehandling og øvelser.

1-10 måneder efter undersøgelsen fik kvinderne tilsendt et spørgeskema til selvvurdering af effekten (svarprocent 92 procent). 80–87 procent af kvinderne oplevede hverken indskrænket bevægelse, nedsat kraft eller føleforstyrrelser.

 

Undersøgelsen peger på, at de forskellige strukturer påvirkes efter operationen og at en tidlig efterbehandling kan reducere funktionsnedsættelse og smerter markant.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar