Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Jobbet er hårdt, men meget tilfredsstillende

Fysioterapeuter er generelt meget glade for deres arbejde. Også selvom det er fysisk hårdt og slider på kroppen.

Ni ud af 10 fysioterapeuter er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde som helhed. Det viser en undersøgelse af fysioterapeuters arbejdsmiljø, som Danske Fysioterapeuter har foretaget blandt ca. 800 af foreningens medlemmer.

Resultatet er en gentagelse af tidligere lignende undersøgelser, der også har vist, at fysioterapeuter generelt går glade på arbejde.

Men undersøgelsen afslører også, at fysioterapeuter bør have blik ikke bare for andres arbejdsmiljø, men også for deres eget, da tunge løft, vrid i ryggen, meget knæliggende arbejde, slidte tommelfingre og belastet nakke og skuldre ofte er en del af den fysioterapeutiske hverdag.

Omtrent hver anden fysioterapeut føler, at arbejdet generelt er fysisk belastende. I den private sektor er det ikke færre end 68 procent af fysioterapeuterne, der føler sig fysisk belastet af deres arbejde.

Hænderne slides i det private, knæene i kommunen

At arbejdet indimellem skal foregå foroverbøjet er mere reglen end undtagelsen, når man er fysioterapeut, særligt i den private sektor og på sygehusene, hvor to tredjedele arbejder foroverbøjet enten dag- eller ugentligt, mens det er 42 procent i kommunerne.

Knæene har det til gengæld hårdest i kommunerne, hvor hver anden har knæliggende arbejde enten dag- eller ugentligt, mod 44 procent i den private sektor og 37 procent på sygehusene.

Er man ansat i den private sektor går det hårdt udover både nakke og skuldre, arme, håndled, hænder og fingre, ikke mindst tommelfingeren. Eksempelvis er 73 procent af fysioterapeuterne i den private sektor udsat for daglig belastning af hænder og håndled.

Belastningen finder man også i den offentlige sektor, men hos langt færre, nemlig 29 procent. 67 procent i den private sektor er udsat for arbejde, der belaster nakke/skuldre, mens det samme er tilfældet for 44 procent på sygehusene og 30 procent i kommunerne.

Omtrent hver femte fysioterapeut er udsat for tunge løft enten hver dag eller hver uge. Værst står det til i sygehussektoren, hvor 21 procent er udsat for daglige tunge løft, mens 8 procent af fysioterapeuterne i den private sektor og kun 4 procent i kommunerne oplever at løfte tungt hver dag.

Omvendt er det særligt i praksissektoren, man udsætter sig for vrid i ryggen. Her svarer 39 procent, at de enten dagligt eller ugentligt er udsat for vrid i ryggen. Næsten lige så mange vrid er der i sygehussektoren, mens kun 2 procent af de kommunalt ansatte fysioterapeuter vrider sig hver dag og 13 procent hver uge.

Lidt mere tilfreds i det private

Arbejdsmiljø er imidlertid andet end vrid i ryggen og ødelagte tommelfingre, og det psykiske arbejdsmiljø blandt fysioterapeuterne er derfor også blevet undersøgt. Og det er godt lyder den hurtige analyse.

Langt de fleste (82 procent) erklærer sig enige eller delvis enige i, at der er en god balance mellem arbejds- og familieliv. De fleste føler også, at de har indflydelse på arbejdsmængden og på, hvordan arbejdet udføres.

Særligt enig er man i den private sektor, og det er også her, at følelsen af at vide, hvad der forventes af en er størst.

I det hele taget opvejes den fysiske belastning i den private sektor af et fortrinligt psykisk arbejdsmiljø med et godt forhold til kollegerne, gode muligheder for uddannelse og udvikling, støtte og opbakning fra nærmeste leder og en udpræget generel tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø.

82 procent i den private sektor erklærer sig således tilfredse eller meget tilfredse mod 74 procent i det offentlige.

Det, der trækker ned for de offentligt ansatte fysioterapeuter er muligheden for uddannelse og udvikling og til dels adgangen til den nødvendige information.

Hver fjerde offentligt ansatte fysioterapeut erklærer sig helt eller delvis uenige i have gode muligheder for uddannelse og udvikling, mens kun fem procent i den private sektor gør det samme.

Til gengæld har de offentligt ansatte et endnu bedre forhold til deres nærmeste kolleger, end fysioterapeuterne i den private sektor har, men generelt er der et godt forhold fysioterapeuter imellem – det synes i hvert fald 95 procent.

At hver fjerde fysioterapeut ugentligt oplever at blive følelsesmæssigt belastet af sit arbejde lyder umiddelbart af mange.

Men som en fysioterapeut sagde, da en undersøgelse i 2012 viste et lignende resultat:

”Jeg er blevet fysioterapeut, fordi jeg gerne vil arbejde med mennesker”.

Så om den følelsesmæssige belastning skal opfattes som et problem eller som et vilkår i arbejdet med mennesker, er nok individuelt.

Læs mere

Artikel: Som at arbejde på en fiskefabrik

Artikel: "Man er jo der, hvor børnene er"

Artikel: "Hvordan skal vi så træne patienterne?"

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar