Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

"Hvordan skal vi så træne patienterne?"

Et påbud fra Arbejdstilsynet om at undgå farlige situationer i forbindelse med trappetræning af patienterne gav uro blandt fysioterapeuterne på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter.

På Brønderslev Neurorehabiliteringscenter, som er en del af Sygehus Vendsyssel, har trappetræning i mange år været en fast del af genoptræningen af patienterne og et vigtigt skridt på vejen mod at få patienterne udskrevet til eget hjem.

Ofte har der været tale om patienter med en dårlig balance, og fysioterapeuterne har derfor jævnligt stået i en situation, hvor de under træningen på trappen både skulle hjælpe patienten med at holde balancen og guide patientens ben i bevægelsen.

I efteråret 2012 kom Arbejdstilsynet imidlertid på besøg og bad som led i tilsynet om at se forskellige pleje- og træningssituationer, herunder trappetræningen. Besøget udløste et påbud fra Arbejdstilsynet om straks at stoppe med trappetræning af patienter, der ikke kan holde balancen og støtte ved egen kraft.

Marie Funder er arbejdsmiljørepræsentant på stedet. Hun var på barsel, da påbuddet kom, men har efterfølgende fået refereret den umiddelbare reaktion blandt terapeuterne:

”Folk syntes, at det var rigtig frustrerende og spurgte, hvordan de skulle træne patienterne, og hvordan patienterne nu skulle kunne komme hjem til deres egen bolig”, fortæller hun.

Hensynet til patienterne var det, fysioterapeuterne var mest optagede af til at begynde med, men ret hurtigt skiftede fokus dog en lille smule, husker Marie Funder.

”I forhold til, hvor stort et indgreb det var i forhold til den måde, vi plejede at gøre tingene på, blev det hurtigt vendt til, at det jo trods alt handlede om både vores egen og patienternes sikkerhed. Og egentlig er det nok mere held end forstand, at der aldrig er sket en ulykke”.

I øjeblikket er man derfor ved at finde ud af, hvordan man med de rigtige hjælpemidler kan give patienterne den rigtige træning uden at risikeresit eget helbred.

”Vi har søgt om at få en træningstrappe, så træningen kan forgå inde i fysioterapien ved brug af et løftesejl, der er hængt op i loftet, men vi har ikke fundet den optimale løsning endnu, for sejlet fungerer ikke rigtigt, når patienten når op til toppen af trappen”, fortæller Marie Funder, der tilføjer, at det tidligere ville have været næsten utænkeligt at inddrage et hjælpemiddel i træningen.

”Inden for neurorehabilitering handler det jo meget om patientens naturlige bevægemønster. Vi har været vant til at bruge vores egen krop rigtig meget i genoptræningen, og for fire år siden, da jeg startede her, ville det næsten have været en synd at tale om brug af hjælpemidler andre steder end i plejen. Men der er lige så stille kommet en anden opmærksomhed på eget arbejdsmiljø, og jeg kan mærke, at der blandt mine kolleger og generelt i sygehusvæsenet er kommet et øget fokus på arbejdsmiljø”.

Læs mere

Artikel: Jobbet er hårdt, men meget tilfredsstillende

Artikel: Som at arbejde på en fiskefabrik

Artikel: "Man er jo der, hvor børnene er"