Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Bøder til fire fysioterapeuter

Hvis man arbejder under praksisoverenskomsten, kan det være en dyr fornøjelse ikke at kende reglerne eller at sjuske med afregningerne.

DET KAN KOSTE dyrt ikke at kende reglerne. En praktiserende fysioterapeut har fået en bod på 50.000 kroner for at ikke at have fulgt reglerne for brug af vikar i praksisoverenskomsten.

Boden blev uddelt på det seneste møde i Landssamarbejdsudvalget, der består af repræsentanter for Danske Fysioterapeuter, KL og Danske Regioner, og som behandler spørgsmål af principiel karakter vedrørende overenskomsterne på praksisområdet.

Landssamarbejdsudvalget lagde vægt på, at der ved brug af vikar ved midlertidigt fravær forstås, at vikaren kun skal tage sig af de patientforløb, som fysioterapeuten ellers selv ville have varetaget. Omsætningen på ydernummeret var i den pågældende sag steget væsentligt, og det er en overtrædelse af vikarbestemmelsen, konkluderede udvalget.

Udover boden fik fysioterapeuten en advarsel om, at en ny overtrædelse kan betyde udelukkelse fra overenskomsten. Endvidere besluttede Landssamarbejdsudvalget, at omsætningen i året med den forkerte brug af vikar ikke skulle indgå i beregningen af et omsætningsloft i forbindelse med ansættelse af en ekstra fysioterapeut.

Behandlingstid er mere end behandling

I to andre sager blev fysioterapeuter idømt bod på 30.000 kr. for at have behandlet for mange timer under overenskomsten.

Aktiviteter som klargøring og afslutning af patienten, journalgennemgang og –skrivning skal regnes med i antallet af behandlingstimer, hvilket fysioterapeuterne ikke havde gjort. Landssamarbejdsudvalget udtalte, at der overvejende skal være en sammenhæng mellem den tid, der er afsat i fysioterapeutens kalender i forbindelse med den enkelte behandlingskontakt og opgørelsen af antallet af behandlingstimer, og vurderingen lød, at der her var brugt for mange behandlingstimer. Fysioterapeuterne fik foruden bod også en advarsel om, at en ny overtrædelse kan betyde udelukkelse fra overenskomsten.

Et ekstra element i den ene sag var, at fysioterapeuten i forbindelse med ansættelse af en ekstra fysioterapeut havde fået et omsætningsloft. En del af Landssamarbejdsudvalgets afgørelse var derfor også, at dette omsætningsloft skal sættes ned, da en høj omsætning, som er opnået ved brug af for mange behandlingstimer, ikke skal indgå i beregningen af et omsætningsloft.

Husk dokumentationen I en tredje sag kunne en fysioterapeut ikke dokumentere behandlingen af en patient. Patienten havde set sine behandlinger på Sundhed.dk og gjort regionen opmærksom på ni datoer, hvor patienten ikke mente at være blevet behandlet. Fysioterapeuten mente, at patienten havde modtaget behandling, men fysioterapeutens afregnings- og journalmateriale levede ikke op til overenskomstens bestemmelser. Fysioterapeuten blev idømt en bod på 10.000 kr. for ikke at have dokumentationen i orden og skulle desuden tilbagebetale honoraret for behandlingerne. Herudover gav Landssamarbejdsudvalget en advarsel om, at en ny overtrædelse kan betyde udelukkelse fra overenskomsten.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer
×Skriv en kommentar
  • Kenneth Schelde Andreasen

    LSU afgørelser er ikke endelige og kan tages videre til domstolsprøvelse. Det vil altid være en god ide, at kontakte en jurist eller advokat for at sikre sig, at en afgørelse er truffet i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder blandt andet Forvaltningsloven.
Indsend kommentar