Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fortsæt det gode arbejde

LEDER / "Ingen andre end Danske Fysioterapeuter ville gennem to år systematisk kunne kæmpe for fysioterapeuters rettigheder og interesser og levere et sådant resultat".

Fysioterapeuter må stadig udføre manipulationsbehandling. Manipulationsbehandling er forbundet med en meget lille risiko. Og fysioterapeuter er ikke farlige for patienterne.

Det skulle være slået fast nu, hvor et flertal i Folketinget har besluttet at præcisere autorisationsloven. Dermed er en lang og sej kamp slut, og heldigvis med en lykkelig udgang.

Det begyndte i 2014 som en konflikt mellem Body SDS og Sundhedsstyrelsen. Som et lyn fra en klar himmel fandt Sundhedsstyrelsen på at fravige autorisationsloven, hvor der står, at manipulation er forbeholdt virksomhedsområde for kiropraktorer, men at det ikke berører lægers og fysioterapeuters virksomhed. I 2013 var det præcis sådan, Sundhedsstyrelsen tolkede loven. Men året efter mente styrelsen så pludselig, at fysioterapeuter ikke længere måtte manipulere. Det er vi naturligvis ikke enige i.

For det første fordi det står i loven. For det andet fordi risikoen for, at patienterne kan komme til skade, er meget lille, mindre end ved anvendelse af smertestillende medicin i håndkøb. Og for tredje fordi de sidste 15 års tal fra Patienterstatningen viser, at det er sikkert at blive behandlet af en fysioterapeut. Dertil kommer, at ingen andre lande i hele Vesteuropa har en så restriktiv lovgivning.

I Sundhedsstyrelsen har der på intet tidspunkt været lydhørhed over for vores argumenter. Her mente man, at fysioterapeuter kun måtte manipulere ”kroppens perifere led”. Hvis det havde stået til troende, havde det mildest talt været et stort problem for faget og erhvervet.  

Derfor var det bydende nødvendigt for os at gå politisk i offensiven. For Danske Fysioterapeuter har det hele vejen igennem været det vigtigste, at fysioterapeuter får lov til at udføre manipulationsbehandling. Det har været styrende for vores lobbyindsats. Vi blev inviteret til møde sammen med Body SDS hos sundhedsministeren, og det har tjent vores sag, at vi var flere om at stå fast på fakta og evidens og kæmpe den samme kamp.

Jeg kan forsikre, at sundhedsordførerne har helt styr på, at fysioterapeuter er en del af det etablerede sundhedsvæsen, har autorisation og står på et evidensbaseret grundlag med en meget grundig sundhedsfaglig uddannelse. De ved godt, at der er forskel og sidestiller ikke fysioterapeuter med Body SDS. Men politikerne ønsker ikke at bruge autorisationen, der jo skal tjene som beskyttelse af patienterne, til at beskytte imod konkurrence af et bestemt erhverv på et privat marked. Det har denne sag også handlet om.

Min opgave som formand er at passe på fysioterapeuterne, vores fag og retten til vores virke. Heldigvis har politikerne lyttet til os. De har forholdt sig til evidensen, til juraen og til de internationale erfaringer, og der er god grund til at takke Dansk Selskab for Fysioterapi, der vedholdende har bidraget med stærke faglige input, som har været med til at løfte sagen politisk.

Og så er sagen for øvrigt en tydelig påmindelse om, hvorfor det er vigtigt, at fysioterapeuter står sammen og er medlemmer af foreningen. For ingen andre end Danske Fysioterapeuter ville gennem to år systematisk kunne kæmpe for fysioterapeuters rettigheder og interesser og levere et sådant resultat.

Betyder justeringen af loven så, at alle fysioterapeuter straks skal kaste sig over manipulationsbehandling? Nej. Fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner, og det påhviler derfor enhver at tage kritisk stilling til, om man har de rette kompetencer til at udføre en given behandling. Man skal vide, hvad man gør. Og man skal være klog nok til at vide, hvornår man ikke er klog nok.

Men vi har nu Sophie Løhdes og sundhedspolitikernes ord for, at autorisationsloven bliver præciseret, så enhver tvivl om fysioterapeuters ret til at bruge manipulationsbehandling forsvinder. Dét er der kun grund til at rose. Derfor: Fortsæt endelig det gode arbejde til gavn for patienterne!Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar