Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det var meget berigende at se, hvad det gør ved de ældre at få den slags oplevelser

Sam Samsøe arbejder på Seniorcenter Rosenlund, Gladsaxe Kommune.
Foto: Henrik Frydkjær

Hvad laver du?

Jeg arbejder på Seniorcenter Rosenlund i Herlev med 144 beboere fordelt på somatiske afdelinger og skærmede enheder for demente. Her er vi to fysioterapeuter og to ergoterapeuter, som alle fire varetager opgaver på hele Rosenlund. Vi står for rehabilitering og træning og træder til, hvis forlytningsvejlederne har brug for sparring. Desuden har vi ansvaret for centrets egne hjælpemidler og bevillingskompetencen til de personlige hjælpemidler, som vi har overtaget fra de sagsbehandlende ergoterapeuter på rådhuset. Og så har jeg i tre dage i juni været Øresund Rundt med en beboer i en rickshaw med organisationen ”Cykling uden alder”.

Hvorfor valgte du at deltage i dét?

Jeg havde været med til at skaffe Rosenlund en rickshaw for et par år siden, da jeg havde set et tv-indslag og tænkte, ”det skal vi da også!”. Men jeg skulle egentlig ikke have været med på turen. Jeg kom med på et afbud, og det var første gang, jeg var med, men det bliver helt sikkert ikke sidste gang. Det var en fantastisk tur og meget berigende at se, hvad det gør ved de ældre at få den slags oplevelser. Det gav så meget mening. De får pludselig flere ressourcer, men der dukker også problemstillinger op, man kan tage fat i efterfølgende. Jeg fulgtes med en beboer fra Rosenlund, som jeg også delte værelse med, og vi var i alt ca. 28 ældre, frivillige piloter og personale fra flere kommuner. Vi besøgte blandt andet Vedbæk Skole, hvor børnene havde lavet krebinetter til os, vi var på Kronborg, besøgte et plejehjem i Landskrona, hvor vi dansede og gav ture på vores cykler, vi spiste fisketapas på en restaurant, der var anlagt på en badebro 100 meter ude på vandet, og vi blev modtaget af borgmesteren i Malmø.

Hvad laver du til hverdag?

Det er meget varieret og meget alsidigt. Det er det, der er så rart ved at være her. Vi har en skærmet enhed med 56 beboere med en demensdiagnose, men 80-85 procent af beboerne på de somatiske afdelinger har også en demensproblematik i et eller andet omfang. Selvom de kan være fysisk gode, når de flytter ind, kan funktionsniveauet hurtigt ændre sig markant, og nogle af de borgere, der bliver visiteret hertil, når kun at bo her kortvarigt. Vi har både faste hold og individuel, vedligeholdende træning og selvfølgelig også træning af beboere med en genoptræningsplan, for eksempel efter en fraktur, eller efter funktionstab.

Kan du mærke, at der er kommet fokus på rehabilitering?

Ja, helt klart. Den nye paragraf 83A i Serviceloven pålægger jo kommunen at tilbyde et rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis det kan forbedre funktionsevnen og nedsætte behovet for hjælp. Mange tror, at rehabilitering er lig med træning, men det er jo meget bredere, og udgangspunktet er altid borgerens ønsker og behov. Rehabiliteringsforløb har mål relateret til det at kunne mestre eget liv, for eksempel være selvstændig i forhold til personlig hygiejne og kunne genoptage sociale relationer og aktiviteter.   Vi har screenet alle i forhold til §83A og skal nu i gang med at tale med beboerne og sætte mål sammen med dem. Derudover er der hverdagsrehabilitering, som vi efterhånden har haft fokus på i en del år. Men de ældre er jo ligeglad med ord som rehabilitering og hjælp til selvhjælp. For dem er det vigtigt, at der er nogen, der kan støtte og hjælpe dem, når de har behov og på den måde give dem et meningsfuldt liv på Rosenlund.

Er Gladsaxe en god kommune at blive gammel i?

Ja, det synes jeg. Gladsaxe har været på forkant med mange ting, men nu er de andre kommuner ved at komme efter det, og nu gælder det selvfølgelig om at kunne holde trit og bevare niveauet. Jeg har altid arbejdet i geriatrien og kom her til kommunen i 1998. Sammenlignet med dengang er de ældre blevet væsentligt dårligere, når de får tildelt en plejebolig. De kommer med nogle komplekse problemstillinger, så det kræver en høj faglighed.

Hvordan holder du dit faglige niveau ved lige?

Vi sparrer med hinanden og deler viden, hvis en af os har været på kursus.  Hvis det er relevant, er der plads til efteruddannelse i form af kurser, men som alle andre steder, sætter økonomien selvfølgelig sine begrænsninger.

Hvad er det bedste ved dit job?

Når beboerne er glade for den indsats, jeg gør, hvad enten det er en træningsseance, der virkelig har spillet, eller bare fem minutter, hvor jeg har givet mig tid til en samtale eller har bevilget et hjælpemiddel, for eksempel en komfortstol, som har gjort den afgørende forskel for livskvaliteten i den sidste del af livet. Og når det tværfaglige samarbejde fungerer, så alt omkring beboeren går op i en højere enhed.

 
Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar