Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Hjernetumorer: Rehabiliteringsstudie viser effekt på muskelstyrke, kondition og træthed

FAGLIG ARTIKEL // Et studie fra Odense Universitetshospital viser - som et af de første studier i verden - en positiv effekt af fysioterapi og ergoterapi til patienter med gliomer i forbindelse med, at de får stråle- og kemoterapi på sygehuset.

Patienter med gliomer tilbydes strålebehandling på universitetshospitalerne i Ålborg, Århus, Odense og København. Derfor har mange af patienterne lange transporttider til og fra sygehuset, hvor de skal behandles på forskellige tidspunkter af dagen. Det betyder ofte, at hverken patienten eller kommunen administrativt og/eller ressourcemæssigt kan håndtere genoptræningen i netop denne periode.

Derfor initieres eller intensiveres genoptræningen for flere af patienterne efter afsluttet strålebehandling, hvilket svarer til ca. tre måneder postoperativt. Konsekvensen af den sene genoptræning antages at være stor, da det åbne tidsvindue for generhvervelse af tabte funktioner hos patienter med sammenlignelige neurologiske deficits er kort.

Den Neuroonkologiske Klinik havde gode erfaringer med at genoptræne patienter, mens de modtog strålebehandling på sygehuset, men savnede dokumentation for effekten. Derfor initierede Rehabiliteringsafdelingen på OUH i samarbejde med den Neuroonkologiske Klinik og Syddansk Universitet et ph.d.-studie, der skulle undersøge effekten af et tværfagligt rehabiliteringstilbud målrettet patienter med gliomer samtidig med den aktive onkologiske behandling.

I tilbuddet indgik fysioterapi og ergoterapi. Målet var at øge patienternes livskvalitet og funktionsniveauet, mens de modtog onkologisk behandling.

Om projektet

I ph.d.-studiet indgik et pilotstudie, hvor sikkerheden og gennemførligheden af rehabiliteringsforløbet blev evalueret og et lodtrækningsforsøg (RCT), der skulle undersøge effekten af interventionen. Ved at koble baselinemålingerne fra patienterne i de to kliniske forsøg undersøgte man i et tværsnitsstudie, om tilgangen til rehabiliteringen burde differentieres, alt efter om patienterne havde gliomer i henholdsvis højre eller venstre hemisfære.