Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Hjernetumorer: Symptomer, prognose, behandling og rehabilitering

FAGLIGT TEMA // Artiklen giver en overordnet beskrivelse af hjernetumorer hos voksne og evidensen for rehabilitering.

Tumorer i hjernen er blandt de mest destruktive kræftsygdomme, som rammer mennesker. De neuroonkologiske diagnoser, der betegner hjernetumorer, er komplekse, hvilket betyder, at rehabilitering kan være særligt udfordrende for denne patientgruppe.

Dårlig prognose, betydelige funktionsnedsættelser og bivirkninger fra kræftbehandlingen påvirker patienternes evne til at leve et selvstændigt liv og nedsætter livskvaliteten.

Sygdommen påvirker også de nære pårørende, der rammes hårdt, når den syge f.eks. ændrer personlighed til det uigenkendelige. Foruden at håndtere diagnosen, en omfattende behandling og informationen om, at de sandsynligvis vil miste deres kære, skal de pårørende også acceptere ændringer i familierollen, hvor de i sygdomsforløbet ofte bliver den primære plejeperson.

I bedste fald står patienterne overfor en kronisk sygdom med funktionelle, kognitive og/eller sociale påvirkninger med opfølgninger hele livet; i værste fald har de en kort forventet levetid og kan være ude af stand til at leve et selvstændigt liv.

Artiklen beskriver gruppen af patienter med gliomer, herunder den onkologiske behandling, prognose og symptomer. Samtidig gives en gennemgang af den tilgængelige litteratur om rehabiliteringsindsatser for patienter med kræft i hjernen.