Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

1126 nye studerende

LEDER // For få uger siden startede de nye studerende på fysioterapeutuddannelsen. 1126 unge kvinder og mænd, som i løbet af sommeren fik besked om, at de var optaget på uddannelsen. Jeg vil godt benytte denne plads i fagbladet til at sige velkommen til dem alle. På uddannelsen og forhåbentlig også i Danske Fysioterapeuter.

For de fleste er det drømmeuddannelsen, de er kommet ind på. Vi ved, at det er attraktivt at blive fysioterapeut, og at der er hård kamp om pladserne. 2556 havde i år uddannelsen som første prioritet. Det er mere end dobbelt så mange, som endte med at blive optaget.

At der har været rift om pladserne, vidner adgangskvotienter på 8,6 i København og 9,1 i Århus om. Så høje karakterer har det ikke tidligere krævet at komme ind på uddannelsen.
Næsten halvdelen af de nye studerende er mænd. 48 procent mod 41 procent sidste år. Det er det største antal mandlige studerende nogen sinde. Eller sagt på en anden måde, er vi på vej mod en mere lige kønsfordeling i faget. Og det tror jeg, vil komme os alle til gode - fagligt, kulturelt og prestigemæssigt.

Så der er god grund til at glæde sig over, at så mange unge mennesker har søgt fysioterapistudiet. Vi har brug for engagerede og dygtige studerende, der kan være med til at udvikle faget og de nye roller og funktioner, som fysioterapeuter i disse år indtager i sundhedsvæsenet.  Vi har nemlig store ambitioner på fagets vegne, blandt andet at fysioterapeuter overtager nogle af lægernes opgaver. Så endnu en gang velkommen.

Men når det er sagt, er der også grund til bekymring.  Det seneste mange år er der hvert år blevet optaget stadig flere studerende. Alene i forhold til sidste år, er der 63 flere på uddannelsen.  Efter min og hovedbestyrelsens vurdering har vi klart nået smertegrænsen for, hvor mange fysioterapeuter vi bør uddanne.

Det er da har da også været budskabet til skiftende uddannelsesministre og uddannelsespolitiske ordførere i Folketinget. Nemlig at der bør optages færre studerende på uddannelserne, hvis vi også skal sikre, at der er beskæftigelse til de mange nye fysioterapeuter. Med det nuværende optag vil der være ca. 6000 flere fysioterapeuter på arbejdsmarkedet i 2020, end der er i dag.

Jeg er ikke i tvivl om, at der bliver lyttet til, hvad vi siger. Men min erfaring er også, at politikerne er meget optaget af at sikre så mange unge som muligt en uddannelse. Det er det overordnede uddannelsespolitiske mål næsten uanset partifarve. Og her er udfordringen, at fysioterapeutuddannelsen er populær, gennemførelsesprocenten høj og arbejdsløsheden blandt de uddannede fysioterapeuter meget lav. Så det er svært at påvise problemet her og nu.

Vi vil selvfølgelig fortsat arbejde for, at antallet af studerende ikke bliver sat i vejret. Men vi har også de seneste år valgt at sætte fokus på, hvordan der kan skabes nye job og arbejdsområder for fysioterapeuter. Såvel på det offentlige som på det private arbejdsmarked. Og mulighederne er heldigvis gode, viser de undersøgelser og analyser, som vi har foretaget. Så det er bare på med vanten for os alle.


Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter