Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny aftale om vederlagsfri fysioterapi

En ny aftale mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om økonomien i vederlagsfri fysioterapi fjerner risikoen for en forestående honorarnedsættelse og giver mere kontrol over økonomien fremover. Aftalen sikrer desuden, at holdtræning bliver den primære behandlingsform for patienter med progressive lidelser.
Patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi på grund af en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal fortrinsvis have holdtræning. Arkivfoto

Fra 2015 må maksimalt 15 procent af behandlingsydelserne givet til gruppen med progressive lidelser i ordningen for vederlagsfri fysioterapi være individuelle behandlinger. Det er resultatet af en aftale mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der samtidig eliminerer risikoen for en umiddelbart forestående nedsættelse af honorarerne.

Aftalen opfylder Danske Fysioterapeuters ønske om en sammenlægning af de to økonomiprotokollater, der regulerer økonomien i den vederlagsfri ordning for henholdsvis svært fysisk handicappede og patienter med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, som ikke er svært fysisk handicappede. Når det har været væsentligt for Danske Fysioterapeuter at få sammenlagt de to grupper i økonomiprotokollatet, skyldes det blandt andet, at mange patienter fejlagtigt har været registreret i begge grupper, hvilket har betydet at økonomirammen har været baseret på forkerte tal. Der bliver derfor fremover et bedre udgangspunkt for at overholde den økonomiske ramme og dermed undgå nedsættelse af honorarerne.

Af samme grund er parterne blevet enige om, at den overskridelse af rammen på 15,7 millioner kroner, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn har opgjort for 2012, er forbundet med så meget usikkerhed, at det ikke skal give anledning til honorarnedsættelser, og det er samtidig aftalt at hæve rammen for 2013 med 2 procent, svarende til 14,9 millioner kroner, hvilket forebygger risikoen for endnu en honorarnedsættelse.

Flere skal trænes på hold

Der er dermed så at sige gjort rent bord, inden der skal praktiseres inden for rammerne af det nye, samlede økonomiprotokollat. Til gengæld skal der ifølge aftalen strammes op på brugen af individuel behandling i forhold til patienter med progressiv sygdom.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri behandling til denne gruppe, skal behandlingen som udgangspunkt bestå af holdtræning. Dette har været gældende, siden gruppen fik adgang til vederlagsfri fysioterapi i 2008.

I 2012 blev 58 procent af behandlingsydelserne i gruppen imidlertid givet som individuel behandling, og det kan derfor umiddelbart se ud som om, der er et stykke vej, før målet i den nye aftale om at få reduceret de individuelle behandlinger til maksimalt 15 procent, er nået.

Men igen spiller dobbeltregistreringerne ind, så vurderingen i Danske Fysioterapeuter er, at målet ikke er så fjernt, som det lyder. Desuden er der aftalt en glidende overgang, således at grænsen er 50 procent i 2013, 40 procent i 2014, indtil aftalen så er endeligt implementeret med 15 procent i 2015.

Hvis antallet af behandlinger overskrider den aftalte grænse, har parterne aftalt, at der sker et fradrag i den årligt regulerede økonomiske ramme.

For at kunne holde et ekstra vågent øje med udviklingen vil den enkelte fysioterapeut kunne se sit forbrug af individuel behandling til den progressive gruppe i den kontrolstatistik, der udsendes i foråret 2014. Desuden er det aftalt, at samarbejdsudvalgene skal undersøge baggrunden i tilfælde, hvor fysioterapeuter bruger mere end fire normalbehandlinger i gennemsnit pr. patient eller udfører hjemmebehandlinger for patienter i den progressive gruppe, og derefter eventuelt fastsætte særlige grænser for den enkelte fysioterapeut.

Godt afsæt for forhandlinger

Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht roser aftalen for at være et godt afsæt for de forestående forhandlinger om en fornyelse af overenskomsten. ”At vi har undgået en honorarnedsættelse og fået en udvidelse af rammen for 2013 er et udtryk for, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn har været villig til at lytte til de forbehold, vi havde overfor opgørelserne i stedet for blot at skære igennem og forlange nedsættelse af honorarerne. Det betyder, at de kommende forhandlinger kan starte i en konstruktiv tone, fordi parterne har tillid til hinanden”, siger Tina Lambrecht.

Hun forudser, at der vil være patienter i den progressive gruppe, der vil opleve at få mindre individuel behandling fremover, men regner ikke med, at problemet vil være uoverskueligt, hvis det lykkes at komme dobbeltregistreringerne til livs.

”Det har været en forudsætning fra starten, at de her patienter fortrinsvis skulle have holdtræning, og jeg tror, at det vil vise sig, at de rent faktisk også får det, når der bliver ryddet op i tallene”.