• Webinar Online

  Klinisk undervisning i praksissektoren

  Er I – eller kunne jeres klinik tænke jer at blive klinisk undervisningssted? Så deltag i dette webinar

 • Webinar Online

  Screening for alvorlig patologi

  Hvornår og hvordan skal du screene for alvorlig patologi? Kender du dit ansvar som sundhedsprofessionel i den forbindelse?

 • Webinar Online

  Kom godt i gang som selvstændig 1

  Kend reglerne og ansvaret for selvstændige sundhedspersoner. Hvad skal man have styr på, når man starter en fysioterapeutisk virksomhed? Hvilke krav stilles der til mig og hvordan håndterer jeg det nemmest?

 • Webinar Online

  Ledelseskommunikation og professionel branding på sociale medier

  Hvordan kan man udnytte de digitale teknologier på en måde, der gør en reel forskel, og som skaber værdi for sit eget eller for organisationens brand? Hvordan man kan etablere et professionelt brand? Hvordan kan man som leder forholde sig kritisk bevidst til de problemstillinger, der omgærder aktiviteterne på de sociale medier?

 • Webinar Online

  Netværk for Seksuel sundhed - skal du være med?

  Vi kickstarter netværket med et spændende webinar, hvor du får ny viden om seksuel sundhed til din praksis.

 • Webinar Online

  TR til TR: atypiske stillinger

  Få eksempler på hvordan spørgsmål og dilemmaer om atypiske stillinger forsøges løst/drøftet, og hør om erfaringer fra konkrete tiltag fra den regionale verden, hvor terapeuter med en central ansættelse har decentral virke i en klinisk afd.

 • Webinar Online

  Kom godt i gang som selvstændig 1

  Kend reglerne og ansvaret for selvstændige sundhedspersoner. Hvad skal man have styr på, når man starter en fysioterapeutisk virksomhed? Hvilke krav stilles der til mig og hvordan håndterer jeg det nemmest?

 • Webinar Online

  OK24 virtuelt kickoffmøde - Regioner og Kommuner

  Sammen med Ergoterapeutforeningen skyder Danske Fysioterapeuter OK24 i gang med et virtuelt møde for medlemmer og tillidsrepræsentanter ansat i regioner og kommuner

 • Webinar Online

  Generation Z - din nye kollega

  Hvorfor er den nyeste generation af fysioterapeuter anderledes end de tidligere generationer? Kan du gøre forskellige generationers forskelligheder til en styrke frem for en årsag til konflikt? Bliv inspireret på webinaret.