Hvilke krav skal du opfylde?

Du skal have dokumenteret erfaring med klinisk praksis, efteruddannelse og supervision inden for et speciale for at søge om godkendelse som certificeret kliniker eller specialist. Læs om kravene her.

Udgangspunktet for at søge om godkendelse som certificeret kliniker eller specialist er:

 • At du har dansk autorisation, dvs. uddannelse i fysioterapi, som er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder
 • At du er medlem af et fagligt selskab i fysioterapi
  Se de faglige selskaber her
 • At du er medlem af Danske Fysioterapeuter

Du kan specialisere dig på to niveauer

Specialisering i fysioterapi kan ske på to niveauer. Enten som certificeret kliniker eller som specialist. Specialist er en overbygning til certificeret kliniker. 

Du kan blive 

 • Certificeret kliniker i ’specialets navn’ (fx certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapi)
 • Specialist i ’specialets navn’ (fx specialist i pædiatrisk fysioterapi).

Fire elementer

For både at blive certificeret kliniker og specialist skal du have en kombination af fire elementer:

 • Specialerelevant klinisk praksis
 • Specialerelevant efteruddannelse
 • Specialerelevant videreuddannelse
 • Supervision

Der gælder forskellige krav til certificeret kliniker og specialist.

Ansøgere til at blive godkendt som certificeret kliniker skal kunne dokumentere:

Klinisk praksis
Minimum tre års specialerelevant klinisk praksis inden for specialet.

Du har som minimum tre års samlet erfaring med fysioterapeutisk praksis med direkte tilknytning til specialet og patienter. Konkret skal du kunne dokumentere beskæftigelse inden for specialet svarede til 30 timer om ugen i gennemsnit over en periode på syv år.

Efteruddannelse
Specialerelevant efteruddannelse svarende til i alt 40 ECTS.

Du har gennemført kurser og efteruddannelse med relevans for specialet i et omfang svarende til 40 ECTS.

European Credit Transfer System (ECTS) er et point system til at vurdere arbejdsbelastning indenfor uddannelse på tværs af de europæiske lande. Læs mere om ECTS her. ETCS tildeles alene af formelle uddannelsesinstitutioner og derfor skal du omregne kurser og efteruddannelse, som du har taget ved private udbydere fx i de faglige selskaber, så det svarer til ETCS point. Et ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på 30 timers studieaktivitet. De 30 timer omfatter forelæsninger, oplæg, forberedelse, praktik, seminarer, projektarbejde, praksisøvelser, skriftligt hjemmearbejde, eksaminer og andre bedømmelser – dvs. alt der vedrører det konkrete kursus eller konference. Nedenfor er eksempler på beregning af ECTS. Ved beregning afrundes til nærmeste hele decimal.

Eksempel 1: Deltagelse i temadag, kl. 9.00 -16.00  + 2 timers forberedelse fx læsning af materiale. 
I alt 9 timer, svarende til 9/30 timer = 0,3 ECTS

Eksempel 2: Deltagelse i kursus, 2 dage á 6 timer + 4 timers forberedelse + 2 timers praksisøvelse i grupper efter første kursusdag. 
I alt 18 timer, svarende til 18/30 timer = 0,6 ECTS

Eksempel 3: Deltagelse i kursus, 3 dage, i alt 21 timer + 4 timer forberedelse. Mellem kursusdagene er der indlagt en mellemperiode til at løse en med opgave svarende til 3 timer.  

I alt 28 timer, svarende til 28/30 timer = 1,0 ECTS

Kurser og workshops, hvor du deltager som oplægsholder, kan indgå som efteruddannelse efter ansøgning om merit på baggrund af en konkret, individuel vurdering i specialiseringsrådet

Efteruddannelse skal være af direkte relevans til specialet og relevansen vurderes af det faglige selskab, som repræsenterer specialet i specialiseringsrådet.

Supervision 
Superviseret praksis inden for specialet svarende til minimum 20 timer.

Du kan dokumentere modtaget supervision i et omfang svarende til minimum 20 timer. Supervisionen skal være forankret i et uddannelsesforløb, og den skal være systematisk tilrettelagt.

For udvalgte specialer kan der være krav om yderligere supervisionstimer for at leve op til de internationale anerkendte standarder inden for specialet.

Se kravene til supervision og supervisionsformer 

Kompetenceniveauet bygger ovenpå niveauet for certificeret kliniker i fysioterapi. Kravene til at blive specialist i fysioterapi kan erhverves i vilkårlig rækkefølge og sideløbende med, at kravene for godkendelse til certificeret kliniker erhverves. 

For at blive godkendt som specialist skal du kunne dokumentere nedenstående i tillæg til kravene til certificeret kliniker:

Videreuddannelse
Specialerelevant videreuddannelse svarende til kandidat- eller masteruddannelsesniveau. 

Du har gennemført en fuld og relevant master- eller kandidatuddannelse svarende til mindst 60 ECTS på anerkendt dansk eller udenlandsk universitet. Master- eller kandidatuddannelse skal være relevant for specialet. Relevante master- og kandidatuddannelse defineres af de(t) faglige selskab(er), som repræsenterer specialet i specialiseringsrådet.

European Credit Transfer System (ECTS) er et point system til at vurdere arbejdsbelastning indenfor uddannelse på tværs af de europæiske lande. Læs mere om ECTS her. ETCS tildeles alene af formelle uddannelsesinstitutioner og derfor skal du omregne kurser og efteruddannelse, som du har taget ved private udbydere fx i de faglige selskaber, så det svarer til ETCS point. Et ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på 30 timers studieaktivitet. De 30 timer omfatter forelæsninger, oplæg, forberedelse, praktik, seminarer, projektarbejde, praksisøvelser, skriftligt hjemmearbejde, eksaminer og andre bedømmelser – dvs. alt der vedrører det konkrete kursus eller konference. Nedenfor er eksempler på beregning af ECTS. Ved beregning afrundes til nærmeste hele decimal.

Eksempel 1: Deltagelse i temadag, kl. 9.00 -16.00  + 2 timers forberedelse fx læsning af materiale.
I alt 9 timer, svarende til 9/30 timer = 0,3 ECTS

Eksempel 2: Deltagelse i kursus, 2 dage á 6 timer + 4 timers forberedelse + 2 timers praksisøvelse i grupper efter første kursusdag.
I alt 18 timer, svarende til 18/30 timer = 0,6 ECTS

Eksempel 3: Deltagelse i kursus, 3 dage, i alt 21 timer + 4 timer forberedelse. Mellem kursusdagene er der indlagt en mellemperiode til at løse en med opgave svarende til 3 timer.  

I alt 28 timer, svarende til 28/30 timer = 1,0 ECTS

Supervision
Superviseret praksis inden for specialet svarende til minimum 30 timer.

Du kan dokumentere modtaget supervision i et omfang svarende til minimum 30 timer. 

Supervisionen skal være forankret i et uddannelsesforløb, og den skal være systematisk tilrettelagt.

For udvalgte specialer kan der være krav om yderligere supervisionstimer for at leve op til de internationale anerkendte standarder inden for specialet.

Se kravene til supervision og supervisionsformer  

 

Del eller udskriv artiklen