Forslag til ny struktur

Flere direkte valg, en næstformand på fuld tid og 21 lokale klynger, der skal sikre lokal forankring og mere indflydelse. Det er blandt forslagene til ny struktur i Danske Fysioterapeuter.
Det var repræsentantskabsmødet i 2018, der vedtog, at der skulle ses på Danske Fysioterapeuters politiske struktur. Her ses medlemmer på repræsentantskabsmødet 2018. Foto: Jens Wognsen

Hvordan får vi en struktur i Danske Fysioterapeuter, der kan gøre det lettere at være aktiv som medlem og sikrer os større politisk indflydelse? Det spørgsmål har en arbejdsgruppe set på siden repræsentantskabsmødet i 2018 besluttede, at foreningen skal ses efter i sømmene.

Siden da har en arbejdsgruppe været tovholder på projektet, der både har involveret dialogmøder og input fra de råd, nævn og udvalg, der er en del af Danske Fysioterapeuter. Nu er arbejdsgruppen klar med sine anbefalinger.

Læs arbejdsgruppens forslag

Målrettet struktur

Et centralt element i forslagene til ny struktur er, at opdele landet i klynger svarende til dem, der var lagt op til i sundhedsreformen. Det betyder konkret, at de udgør et geografisk område med både hospital og kommuner, der arbejder sammen.

”Vi får en struktur, der bedre afspejler det sundhedsvæsen, som vi er en vigtig del af. Samtidig får vi et mere lokalt niveau end i dag, så medlemmerne oplever mere at være en del af foreningen og dermed gør det lettere at være aktiv,” siger Tine Nielsen, som ud over at sidde i arbejdsgruppen er regionsformand for Danske Fysioterapeuter i Region Hovedstaden.

Hver klynge skal vælge en lokal formand. Klyngeformændene i de enkelte regioner skal så tilsammen udgøre den regionale bestyrelse sammen med regionsformanden.

Direkte valg

Et andet centralt element er, at langt flere pladser på repræsentantskabet skal fordeles ved direkte valg. Hvis det står til arbejdsgruppen, så skal Repræsentantskabet udgøres af to grupper. Dels de nye lokalt valgte klyngeformænd sammen med de valgte regionsformænd og formanden. Dels medlemmer valgt ved direkte valg.

”Det er vigtigt, at det er gennemskueligt, hvorfor der sidder de mennesker på repræsentantskabet, der gør. Det er et sundt princip, at medlemmerne har direkte indflydelse på, hvem der bestemmer, udfra holdninger fremfor tilknytning” siger Tine Nielsen.

Konkret vil det betyde, at en lang række organer i Danske Fysioterapeuter – for eksempel, sektioner, faglige selskaber og fraktioner ikke længere har forhåndsreserverede pladser i repræsentantskabet. Det samme vil gøre sig gældende for eksempelvis tillidsrepræsentanter og SU-medlemmer. Til gengæld vil langt flere repræsentanter blive valgt direkte af medlemmerne.

Se det nuværende repræsentantskab her

Lønnet næstformand

Samtidig lægger arbejdsgruppen op til, at der skal vælges en lønnet næstformand, der kan supplere formanden i det daglige arbejde. Det skal ikke mindst sikre større politisk gennemslagskraft.

”Vi er blevet en meget større og mere mangfoldig forening, end vi var for 10 år siden. Det betyder, at hvis vi skal have politisk gennemslagskraft i flere dele af medlemmernes arbejdsfelt, er vi også nødt til at styrke den politiske ledelse,” siger Tine Nielsen.

Grundig proces

Forud for præsentationen af arbejdsgruppens forslag ligger et grundigt forarbejde. Der har været samlet input gennem blandt andet kvalitative interviews med medlemmer, besøg på arbejdspladser, evalueringer af forsøg med medlemsinddragelse, spørgeskemaundersøgelse. Derudover har råd, nævn, udvalg, fraktioner, sektioner – kort sagt alle mulige grupperinger – som er en del af Danske Fysioterapeuter haft mulighed for at komme med input. Ny politisk struktur var også emnet for Dialogmødet i december sidste år mellem repræsentantskabet og de fem regionsbestyrelser.

”Det er meget vigtigt for arbejdsgruppen, at vi har haft en grundig proces om det her. De ændringer, vi foreslår, kan få stor betydning for Danske Fysioterapeuter mange år frem,” siger Tine Nielsen og fortsætter:

”Derfor håber jeg også meget, at alle der har input fortsat vil deltage i processen frem mod repræsentantskabet.”

Ud i høring

Forslagene fra arbejdsgruppen er nu sendt i høring i alle Danske Fysioterapeuters råd, nævn og udvalg. Hvis du selv efter at have set på forslagene ønsker at indsende et høringssvar, så kan du udfylde denne skabelon og sende den til politisk konsulent Anders Lorentzen (all@fysio.dk) senest 15. november.

Efter høringen skal hovedbestyrelsen tage stilling til forslagene og eventuelt indstille beslutninger til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde marts 2021.