Lovpligtigt sikkerhedskursus i akupunktur på brystkassen åbent for tilmelding

Fra 1. juli har det været lovpligtigt for fysioterapeuter uden for sygehussektoren at have taget et sikkerhedskursus, hvis de arbejder med akupunktur på brystkassen. Nu er de lovpligtige kurser endelig klar.
Du må ikke anvende punkterne GB 21 (m. trapezius), SI12 (m. supraspinatus), SI14 (m. levator) og de thorakale EX-B-2 punkter (mm. rotatores og multifidi) uden du har været på det lovpligtige kursus. Foto: iStock.

Hvis du arbejder udenfor sygehusregi, så er det lovpligtigt at gennemføre kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. Hvis du arbejder på sygehus, så behøver du ikke på sikkerhedskursus.

Arbejder for mere praksisnær uddannelse

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har overfor Styrelsen for Patientsikkerhed meldt kritisk ud i forhold til kurset, at vi for patientsikkerhedens skyld anbefaler, at kurset bliver mere praksisnært.

Dette er en problemstilling, vi fortsat forfølger gennem dialog med kursusudbyderen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi anbefaler uddannelse i akupunktur

Udover det lovpligtige sikkerhedskursus anbefaler Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi selvfølgelig fortsat, at alle fysioterapeuter, der vil behandle med akupunktur på brystkassen, uddanner sig jævnfør internationale retningslinjer for patientsikker behandling med akupunktur og retningslinjerne fra Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi.

Det fremgår ikke af autorisationslovens bestemmelser, at man som fysioterapeut skal have gennemført undervisning i akupunktur, for at kunne udføre nåleakupunktur på brystkassen.

Men du skal, som i alle andre sammenhænge, arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed, hvilket må fortolkes således, at man selv er forpligtet til at sørge for, at man har det faglige grundlag på plads, inden man udfører nåleakupunktur på brystkassen.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at det må påhvile fysioterapeuten selv at vælge det kursus/uddannelse som giver fysioterapeuten de rette forudsætninger for at anvende akupunktur på brystkassen.

Læs retningslinjer for anvendelse af akupunktur

Del eller udskriv siden
5 kommentarer