Lønregulering for fysioterapeuter på basiskontrakt

Privatansatte fysioterapeuter, der er omfattet af basiskontrakten for fastlønnede, vil fra den 1. oktober 2022 få en lønregulering på over 1000 kr. inkl. pension.
Foto: iStock.

I den aftalte basiskontrakt, der blev vedtaget af et flertal i praksissektoren i 2019, er der nemlig, ud over en minimumsløn, også aftalt en lønregulering. Det er den tredje regulering, som finder sted nu.

Derfor bliver lønnen i henhold til basiskontrakten for fastlønnede reguleret med 3,55 procent (afrundet til 2 decimaler) fra den 1. oktober 2022. Reguleringen foretages hvert år den 1. oktober, og følger reguleringen af praksisoverenskomsterne.

For provisionsansatte følger lønreguleringen automatisk af de eventuelt højere honorarer, som provisionen beregnes på baggrund af. Dog reguleres garantilønnen ligeledes med 3,55 procent fra den 1. oktober 2022.

Læs om basiskontrakter for privatansatte fysioterapeuter

Læs om ansættelseskontrakter

Er du arbejdsgiver? Se FAQ om basiskontrakter

Læs om Arbejdsgiverrådgivningen