Fond uddeler 723.000 kroner: Projekt om børn med CP er blandt modtagerne

Danske Fysioterapeuters Forskningsfond har netop uddelt 723.000 kroner til fysioterapeuter, der skal forske i blandt andet tidlig diagnose af cerebral parese hos børn og evaluere, hvor meget den enkelte borger kan implementere lungerehabilitering i eget hjem.
13 fysioterapeuter har netop fået tildelt i alt 723.000 kroner ved forårsuddelingen af fonden. Foto: iStock.

Vejrtrækningstræning til patienter med astma. Forskning i langvarige lyskesmerter. Højintensiv gangtræning efter stroke.

Hvert år deltager fysioterapeuter på tværs af landet i rigtig mange vigtige projekter.

Og nu er det igen tid til, at Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling uddeler penge til et udvalg af projekterne.

13 fysioterapeuter har netop fået tildelt i alt 723.000 kroner ved forårsuddelingen af fonden.

Forskning: Børn skal leve godt med cerebral parese

Fonden har modtaget 36 ansøgninger indenfor hovedområdet forskning og uddelt 518.000 kroner fordelt på ti projekter.

Et af projekterne står blandt andre fysioterapeut ved Aalborg Universitetshospital, Mette Johansen, bag. Hun modtager 90.000 kroner til at undersøge tidlig diagnose af cerebral parese, der skyldes en forstyrrelse af hjernens udvikling før eller omkring fødslen.

Målet er at kunne udpege børn med cerebral parese langt tidligere, mens hjernen stadig er under udvikling, så flere børn kan leve godt med cerebral parese. Projektet forsøger at inddrage hele familien til at følge barnets motorik og kognition.

”Jeg glæder mig meget til at komme i gang, så vi kan hjælpe børnene langt tidligere end i dag. Projektet tester og støtter netop børnene med diagnosespecifik motorisk træning allerede, når der er den mindste mistanke om, at barnet kan have cerebral parese,” siger Mette Johansen.

Praksisudvikling: Lungerehabilitering i eget hjem

Indenfor hovedområdet praksisudvikling er der kommet 12 ansøgninger. Der blev uddelt i alt 205.000 kroner fordelt på tre projekter.

Fysioterapeut Christina Nielsen modtager 80.000 kroner til at evaluere to hjemmebaserede leveringsmodeller (individuel og tele-gruppebaseret) til patienter med restriktive sygdomme, symptomatisk astma og udposninger eller arvæv på lungerne.

”Lungerehabilitering er en central medicin til alle uanset lungediagnose, og med det her projekt rækker vi ud til andre end dem med KOL,” siger Christina Nielsen.

Projektet skal vise, hvor meget den enkelte borger kan implementere lungerehabilitering i eget hjem. 

Se oversigt over alle de projekter, der modtog fondsmidler