Overenskomst regulerer løn for dig på basiskontrakt

Privatansatte fysioterapeuter, der er omfattet af basiskontrakten for fastlønnede, vil fra den 1. oktober 2023 få en lønregulering.
Foto: iStock.

I den aftalte basiskontrakt, der blev vedtaget af et flertal i praksissektoren i 2019, er der, ud over en minimumsløn, også aftalt en lønregulering. Det er den fjerde regulering, som finder sted nu.

Derfor bliver lønnen i henhold til basiskontrakten for fastlønnede reguleret med 0,84% procent (afrundet til 2 decimaler) fra den 1. oktober 2023. Reguleringen bliver foretaget hvert år den 1. oktober, og følger reguleringen af praksisoverenskomsterne.

Lønreguleringen den 1. oktober er samlet af reguleringerne af praksisoverenskomsterne for 1. april og 1. oktober.

For provisionsansatte følger lønreguleringen automatisk af de eventuelt højere/lavere honorarer, som provisionen bliver beregnet på baggrund af. Dog bliver garantilønnen også reguleret med 0,84% procent fra den 1. oktober 2023.

Dette får du i løn

Som fastlønnet er du garanteret en minimumsløn på 32.289 inkl. pension om måneden ved 37 timers ansættelse, hvis du har en anciennitet som fysioterapeut under 2 år.

Hvis du har 2 års anciennitet som fysioterapeut, er du som minimum garanteret 33.365 kr. inkl. pension ved 37 times ansættelse.

Som provisionslønnet er minimumsprovisionen 43 % af din omsætning inkl. pension.

Derudover er du sikret en garantiløn på kr. 28.252,87 inkl. pension forudsat 37 timer uanset omsætning.

Der er tale om minimumslønninger, og det er derfor oplagt at søge råd og vejledning om lønforhandling og lønfastsættelse ved ansættelse på klinik.

Læs om basiskontrakter for privatansatte fysioterapeuter

Læs om ansættelseskontrakter

Er du arbejdsgiver? Se FAQ om basiskontrakter

Læs om Arbejdsgiverrådgivningen