Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter

Det er muligt at udnævne æresmedlemmer af Danske Fysioterapeuter. Alle medlemmer af foreningen har mulighed for at indstille en eller flere kandidater.

For at blive æresmedlem af Danske Fysioterapeuter skal man have gjort en ekstraordinær og langvarig indsats for fysioterapifaget, fysioterapiprofession eller Danske Fysioterapeuter.

Æresmedlemmer kan være medlemmer eller en person uden for foreningen.

Alle medlemmer kan indstille

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstille personer til æresmedlemsskab.

Indstilling skal gøre rede for, hvordan personen opfylder kriterierne, herunder give eksempler og pege på dokumentation, der underbygger, at der er tale om en ekstraordinær og langvarig indsats.

Hovedbestyrelsen vil på det førstkommende møde behandle indstillingen.

Indstillingen sendes til Danske Fysioterapeuters sekretariat, Mette Birk,  mb@fysio.dk

Del eller udskriv siden