Oversigt over klinikformer

Du kan tilrettelægge din klinik som enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis eller anpartsselskab i følge Overenskomstens § 39. Alle 3 former kan yderligere fungere i samarbejdspraksis.

Oversigt over klinikformer

Nedenstående oversigt vil forhåbentlig lette forståelsen. Du kan også læse en uddybelse af hver klinikform.

Praksisform Ejerforhold Økonomi-ansvar Kapacitetsforhold Særlige bemærkninger
Enkeltmandspraksis 1 ejer Ejeren er ansvarlig for økonomi, lokaler og personale Klinikkens kapaciteter kan besættes med ansatte, der afregner på ejerens/ klinikkens ydernummer- eller med lejere med eget ydernummer  
Kompaniselskabspraksis I/S 2 eller flere ejere Fællesskab om økonomi, lokaler og personale Klinikkens kapaciteter kan besættes med ansatte, der afregner på ejerens/ klinikkens ydernummer- eller med lejere med eget ydernummer  
Anpartsselskab Anpartsselskab er ejer Over 50% af anparterne skal tilhøre fysioterapeuter som praktiserersom ansatte i selvskabet. Mindst én ansvarlig fysioterapeut skal være med i tegningen Klinikkens kapaciteter kan besættes med ansatte, der afregner på ejerens/ klinikkens ydernummer- eller med lejere med eget ydernummer  
Samarbejdspraksis Flere ejere/ anpartsselskaber/ kompaniseksbaker med hvert sit ydernummer Hver praksis har sin egen økonomi. Et vist fællesskab om lokaler/ personale I henhold til beskrivelsen af de praksisformer der indgår i samarbejdet  
Aktieselskab Aktiesekskabet er ejer Aktieselskabet hæfter med den indskudte kapital på mindst 500.000 kr. Fysioterapeuter der er tilsluttet overenskomsten kan ikke organisere sig som et aktiesselskab. Aktieselskab er ikke en mulighed under overenskomsten
Del eller udskriv siden