Flere praksisadresser

Ved at bruge flere praksisadresser, kan fysioterapeuter være til stede på nye adresser uden at skulle flytte hele klinikken. Det skal dog være i overensstemmelse med praksisplanen og der skal bruges en eksisterende kapacitet på klinikken. Endvidere skal SU orienteres inden praksisadressen tages i brug.

Hovedreglen er én praksisadresse

En fysioterapeut kan som hovedregel kun have én praksisadresse. Men en klinik må gerne have noget af sin aktivitet på en anden fysisk lokalitet, hvis det sker i overensstemmelse med praksisplanen, og hvis det er den eksisterende kapacitet på klinikken, der anvendes.

Samarbejdsudvalget, SU, skal orienteres, inden den nye praksisadresse tages i brug. Samarbejdsudvalget kan vælge at aftale nærmere principper for etablering af ekstra praksisadresser. Brug af flere praksisadresser er beskrevet i § 27 i overenskomsten.

Etablering af en ny praksisadresse forudsætter, at fysioterapeuten i princippet er tilgængelig for alle henviste patienter på den nye adresse. Det er ikke i overensstemmelse med overenskomsten at etablere en virksomhedsordning eller lignende, hvor fysioterapeuten behandler en afgrænset gruppe patienter på en lokalitet - fx på en virksomhed - med den konsekvens, at tilbuddet til almindelige patienter indskrænkes.

Det er ikke en betingelse, at den ekstra praksisadresse er placeret i forbindelse med en bestemt type virksomhed.

Muligheder ved flere praksisadresser

Brug af flere praksisadresser betyder, at fysioterapeuter kan være til stede på nye adresser uden at skulle flytte hele klinikken. Det betyder også, at en fysioterapeut med særlige kompetencer/interesser såsom f.eks. børnebehandling kan servicere et større geografisk område og dermed øge tilgængeligheden for patienterne.

Den ekstra praksisadresse kan eksempelvis ligge i tilknytning til et lægehus eller et sundhedscenter, hvilket kan styrke den tværfaglige kommunikation og samarbejde.

Brug af flere praksisadresser kan også styrke samarbejdet mellem fysioterapeutiske klinikker og en mere effektiv brug af kompetencer og ressourcer.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608