Afregning med regionen

Hvis din klinik har overenskomst med regionen, skal du afregne elektronisk med regionen. 

Afregningssystemer til klinikker med overenskomst

Leverandøren af klinikkens afregningssystem skal være godkendt af MedCom. Når du vælger leverandør, kan du se på, hvor meget hotline der er til rådighed og eventuelt til hvilken pris. Du kan også se, hvilke moduler der er mulige at tilkøbe, f.eks. regnskabsmoduler. Hvis du kommer ind på en klinik som lejer, vil du blive koblet på klinikkens afregningssystem.

Bemærk, at der til patienten er en afregningsblanket, du kan bruge. Den må ikke sendes til regionen.

Forskellige leverandører af godkendte afregningssystemer til fysioterapeuter

ComplimentaWork
complimenta.com

ClinicCare
cliniccare.com

CGM Xdont A/S
cgm.com

Easyme Aps
easyme.dk/fys

Sustento A/S
sustento.dk

FrontCare
frontcaresystem.com

Terapeut Booking
terapeutbooking.dk

Vi anbefaler ikke den ene leverandør frem for den anden.
Du kan se mere om hver enkelt leverandør på medcom.dk

Underskrift på regningerne

Det er en betingelse i praksisoverenskomsterne, at fysioterapeuten afregner med patienten for udført behandling, inden der afregnes med regionen.

Hvis sundhedskortet ikke bruges til registrering af patienthenvendelsen, skal fysioterapeuten udskrive en regning, som patienten underskriver, og som klinikken opbevarer i 2 år. Fysioterapeuten kan samle flere forskellige behandlingsdage på samme regning.

Fysioterapeuten kan installere aflæsningsudstyr, som kan aflæse sundhedskortets stregkode eller magnetstribe. Hvis sundhedskortet bruges til at registrere patientens henvendelse, skal registreringen ske ved hver behandling. Kravet om at opbevare en underskrevet kopi af regningen i 2 år gælder ikke for de regninger, hvor sundhedskortet er brugt til ”underskrift”.

Hvis sundhedskortet skal bruges ved hjemmebehandling, forudsættes det, at fysioterapeuten har mobilt aflæsningsudstyr. Ellers følges for disse behandlinger proceduren for underskrift og opbevaring af fysiske regninger.

Samleopgørelser

Hver måned sender regionen en oversigt over din omsætning i den sidste måned. For at få adgang til at se denne oversigt, skal du som ejer eller lejer logge dig på sundhed.dk. Til dette har du brug for at få din egen digitale signatur.

Læs mere om, hvordan du får en digital signatur på nemid.nu

Læs om hvordan du får adgang med digital signatur uden at skulle købe CPR-nummer tilknytning hos NETS

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608