Aktuelle takster for fysioterapi

Her kan du finde takstskema for almindelig fysioterapi (speciale 51), vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 57 og 65). Taksterne blev senest pris-og lønreguleret den pr. 1. april 2019.

Hent de aktuelle takster for fysioterapi

Hent takstskilt for almen fysioterapi

Taksterne er gældende fra 1. april 2019. 
Taksterne justeres næste gang den 1. oktober 2019

Lille fald i takster for almen og vederlagsfri fysioterapi den 1. april 2019

Honorarerne for almen fysioterapi (speciale 51) og vederlagsfri fysioterapi (62) falder pr. 1. april 2019 med 0,24 pct. som følge af overenskomstens reguleringsordning (pris- og lønudviklingen i samfundet).

Faldet i honorarerne skyldes, at der ikke er aftalt lønstigninger pr. 1. april 2019, og at nettoprisindekset er faldet med 0,97 pct. siden sidste regulering. Lønstigninger vægter med 75 pct. og prisstigninger vægter med 25 pct. i reguleringsordningen. Derfor betyder faldet i nettoprisindekset, at sygesikringshonorarerne falder med 0,24 pct.

Fald i takster for ridefysioterapi

På speciale 65 (vederlagsfri ridefysioterapi) falder ridefysioterapeuternes honorarer med 1,47 pct. og rideskolernes honorarer falder med 2,20 pct. pr. 1. april 2019.

Faldet i honorarerne skyldes, at den overordnede udgiftsramme for specialet var overskredet med 1,23 pct. i 2018. Dette medfører, at honorarerne sættes ekstraordinært ned med 1,23 pct. pr. 1 april 2019 og 1 år frem.

Faldet i honorarerne skyldes endvidere, at overenskomstens reguleringsordning udmønter negativt, fordi nettoprisindekset er faldet siden sidste regulering samtidig med, at der ikke er aftalt nogen lønstigning pr. 1. april 2019.

På speciale 57 falder ridefysioterapeutens honorar med 0,24 pct. og rideskolernes honorar med 0,97 pct. pr. 1. april 2019 som følge af overenskomstens reguleringsordning.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608