Aktuelle takster for fysioterapi

Her kan du finde takstskema for almindelig fysioterapi (speciale 51), vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 57 og 65). Taksterne blev senest pris-og lønreguleret pr. den 1. april 2024. Taksterne indeholder en honoraromlægning af honorarerne for sklerosepatienter.

Hent takster gældende fra 1. april 2024 fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

Hent takstskilt for almen fysioterapi

Taksterne er gældende fra 1. april 2024 og indeholder en honoraromlægning af honorarerne for forløbsydelser (0211-0215) for sklerosepatienter på speciale 62 (bemærk at taksterne for disse ydelser fremgår af noten på takstkortet).

Se beskrivelser af de nye forløbsydelser

Se den nye ydelsesbeskrivelse i bilag 3 i aftalen af den 01-09-2023 om overenskomst om almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Stigning i takster for almen fysioterapi den 1. april 2024

Honorarerne for almen fysioterapi (speciale 51) stiger pr. 1. april 2024 med 2,77 pct. som følge af overenskomstens reguleringsordning (pris- og lønudviklingen i samfundet).

Stigning i takster for vederlagsfri fysioterapi den 1. april 2024

Honorarerne for vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) stiger pr. 1. april 2024 med 2,3 pct. Det bemærkes, at honorarerne for vederlagsfri fysioterapi er 2,39 pct. mindre end de ellers ville have været fra 1. april og 1 år frem grundet en overskridelse af den samlede økonomiske ramme for speciale 62 i 2023.

Stigning i takster for ridefysioterapi den 1. april 2024

På speciale 57 (ridefysioterapi) og speciale 65 (vederlagsfri ridefysioterapi) stiger ridefysioterapeuternes honorarer med 2,77 pct. og rideskolernes honorarer falder med 0,92 pct. pr. 1. april 2024. Faldet i rideskolernes honorar skyldes et fald i nettoprisindekset det sidste halve år.

Forhøjelse af takster for kørselsgodtgørelse pr. 1. januar 2024

Taksterne for kørselsgodtgørelse reguleres normalt hvert år pr. 1. januar. De forhøjede takster for kørselsgodtgørelse fremgår af takstmappen.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608