Aktuelle takster for fysioterapi

Her kan du finde takstskema for almindelig fysioterapi (speciale 51), vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 57 og 65). Taksterne blev senest pris-og lønreguleret pr. den 1. april 2023.

Hent aktuelle takster for fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

Hent takstskilt for almen fysioterapi

Taksterne er gældende fra 1. april 2023.
Taksterne justeres næste gang den 1. oktober 2023.

Stigning i takster for almen fysioterapi den 1. april 2023

Honorarerne for almen fysioterapi (speciale 51) stiger pr. 1. april 2023 med 1,06 pct. som følge af overenskomstens reguleringsordning (pris- og lønudviklingen i samfundet).

Stigning i takster for vederlagsfri fysioterapi den 1. april 2023

Honorarerne for vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) falder pr. 1. april 2023 med 0,84 pct. Faldet skyldes en modregning på 1,9 pct. fra 1. april og 1 år frem grundet en overskridelse af den samlede økonomiske ramme for speciale 62 i 2022. Denne modregning er således trukket fra udmøntningen fra overenskomstens reguleringsordning på 1,06%.

Stigning i takster for ridefysioterapi den 1. april 2023

På speciale 57 (ridefysioterapi) og speciale 65 (vederlagsfri ridefysioterapi) stiger ridefysioterapeuternes honorarer med 1,06 pct. og rideskolernes honorarer stiger med 2,00 pct. pr. 1. april 2023.

Midlertidig ydelse om telefon- og videokonsultationer og om videoholdtræning

De midlertidige ydelser om telefon- og videokonsultation og om videoholdtræning indgår ikke i takstkortene, netop fordi de er midlertidige.

Se de aktuelle takster for de midlertidige ydelser

Ekstraordinær forhøjelse af takster for kørselsgodtgørelse pr. 1. maj 2022

Taksterne for kørselsgodtgørelse reguleres normalt hvert år pr. 1. januar. Der har imidlertid pr. 1. maj 2022 været en ekstraordinær forhøjelse, som er meldt ud til IT-leverandørerne. De forhøjede takster for kørselsgodtgørelse fremgår af takstmappen.

 

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608