Aktuelle takster for fysioterapi

Her kan du finde takstskema for almindelig fysioterapi (speciale 51), vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 57 og 65). Taksterne blev senest pris-og lønreguleret den pr. 1. oktober 2018. Den 1. januar 2019 ændres enkelte takster i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye overenskomst.

Hent de aktuelle takster for fysioterapi

Hent takstskilt for almen fysioterapi

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019. 
Taksterne justeres næste gang den 1. april 2019

Ændring i ydelser den 1. januar 2019

Den 1. januar 2019 træder de nye overenskomster i kraft. Det betyder, at ydelserne for afstandstillæg bliver ændret. Endvidere er der indført et særligt ydelsesnummer for statuskonsultationen på speciale 62 og ridefysioterapi (speciale 57 og 65), som fremover skal anvendes (i stedet for ydelsesnummeret for førstekonsultation 0110). Endvidere er honoraret for holdtræning med 1 deltager i egne lokaler (ydelsesnummer 4001) sat ned. Endvidere kan ydelseshonoraret for telefonisk henvendelse vedr. møder med regionen/kommunen om konkrete patienter (ydelse 3201) også anvendes ved elektronisk kommunikation.

Endelig er statens takster for kørselsgodtgørelse som sædvanlig reguleret pr. 1. januar.

Stigning i takster for almen og vederlagsfri fysioterapi den 1. oktober 2018

Honorarerne for almen fysioterapi (speciale 51) og vederlagsfri fysioterapi (62) stiger pr. 1. oktober 2018 med 1,25 pct. som følge af overenskomstens reguleringsordning. Stigningen på 1,25 pct. er i forhold til honorarerne, som de ville have set ud sidste gang uden den ekstraordinære forhøjelse på 0,27% (i perioden juni til september 2018), som skulle kompensere for en forsinket regulering jf. boks.

Stigning i takster for ridefysioterapi

Ridefysioterapeuternes (speciale 57 og 65) honorarer stiger pr. 1. oktober 2018 med 1,25 pct. som følge af overenskomstens reguleringsordning. Rideskolernes honorarer stiger med 2,27 pct.

Stigningen er i forhold til honorarerne, som de ville have set ud uden den ekstraordinære regulering, som var gældende i perioden juni til september 2018, og som skulle kompensere for en forsinket regulering sidste gang. Den ekstraordinære regulering var +0,27 pct. for ridefysioterapeuternes honorarer og -0,59 pct. for rideskolernes honorarer.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608