Strukturerede forløb for patienter med sklerose

Her kan du læse mere om de nye strukturerede forløb og finde vejledning og inspiration til, hvilken forløbsfase dine patienter skal tildeles.

Fra den 1. januar 2024 skal patienter med sklerose indgå i de strukturerede forløb. På baggrund af din faglige vurdering, placeres patienten i den af de 5 forløbsfaser, som er relevant i forhold til patientens sygdomskarakter.

Der kan være mange symptomer på sklerose, som kan skifte i både karakter og styrke over tid. Det medfører, at behandlingsindsatserne også kan variere alt afhængigt af, hvor i sit sygdomsforløb din patient er.

Du skal som fysioterapeut fungere som facilitator for, at patienten kan håndtere sin egen sygdom med et så højt aktivitetsniveau som muligt.

Vejledninger og inspirationskatalog

Inden du placerer dine patienter i en af de 5 faser, er det vigtigt, at du forstår de fysiske og kognitive udfordringer, som mennesker med sklerose har. Det er beskrevet i Praksisanbefalinger - fysioterapi til mennesker med MS udarbejdet af Anders Skjerbæk fra Sclerosehospitalerne.

Du skal forstå indholdet i hver af de 5 faser til dine patienter, og kunne vurdere funktionsniveauet for dine patienter med sklerose, samt tildele dem den rette fase.

Til at støtte dig i valget af fase for din patient har vi udarbejdet to dokumenter, som du kan bruge som støtteværktøj. Begge dokumenter er udarbejdet på baggrund af Anders Skjerbæks faglige anbefalinger. Du kan finde de to dokumenter her: Vejledning til brug af ydelser i strukturerede forløb og Inspirationskatalog for behandlingsindhold. 

OBS. Det er fortsat vigtigt at huske på, at henvisningskriterierne fra Sundhedsstyrelses vejledning til vederlagsfri fysioterapi stadig er gældende. Det samme gælder for limiteringen med maks. fire individuelle konsultationer i gennemsnit pr. patient, der er henvist med progressiv sygdom uden svært fysisk handicap.

Se ydelsesnumre og takster for forløbsydelser for sklerosepatienter

Formålet med strukturerede forløb for patienter med sklerose er

  • At sikre høj kvalitet
  • At ensarte behandling
  • At give gennemsigtighed
  • Et beslutningsværktøj til fysioterapeuten
  • At styrke patientens mestringsevne

De faglige anbefalinger i faserne skal ses som en vejledning og et beslutningsstøtteværktøj til dig som fysioterapeut.

Se og hent materiale

Hent patientpjece om multipel sklerose (pdf)
Patientpjecen kan printes og ligge i venteværelset, som vejledning til patienter med multipel sklerose. Patientpjecen er udarbejdet som en printvenlig pjece.

Hent vejledning til brug af ydelser i strukturerede forløb for MS-forløb (pdf) 
Vejledningen er udarbejdet for at understøtte din vurdering af patientens behov og inddeling i forløbsfase. Vejledningen er udarbejdet som en printvenlig pjece.

Hent inspirationskatalog for behandlingsindhold i forløb (pdf)
Kataloget er tiltænkt som et støtteværktøj, som du kan bruge til at tilrettelægge din behandling til dine patienter med sklerose.

Hent Praksisanbefalinger – Fysioterapi til mennesker med MS (pdf)
Rapporten er udarbejdet af Anders Skjerbæk, som er Udviklingsleder på Sclerosehospitalerne. Rapporten beskriver multipel sklerose som sygdom og hvilke måleredskaber, der kan bruges i undersøgelsen af faseinddelingen.

Hent Flowdiagram – Oversigten over patientens vej ud i faserne 1-5 (pdf)

Hent pixibog om multipel sklerose (pdf)
Denne pixibog om multipel sklerose kan du printe og have liggende i dit behandlingslokale. Pixibogen kan hjælpe med at forklare patienten om de nye forløb, og hvilken fase de indplaceres i.

Læs Vejledning til dialog om komplekse patienter i den vederlagsfri ordning (pdf)

Læs mere om Enhed for Kvalitet og Modernisering