Fase 2 til patienter med sklerose

Her finder du vejledning til behandling i fase 2 for patienter med sklerose, der har vedvarende symptomer, som svarer til let nedsat funktionsevne.

Patientens symptomer begynder at vise sig mere tydeligt på funktionsniveauet i form af f.eks. nedsat gangfunktion eller nedsat balance, og der er tiltagende behov for superviseret træning.

Den fysioterapeutiske indsats bør hovedsageligt bestå af holdtræning, dog stadig suppleret med selvtræning på egen hånd i eget fitness og/eller på klinikken alt efter patientens evne og ressourcer.

Målgruppe

  • Patienter med let nedsat funktionsevne og vedvarende symptomer
  • Patienter med vedvarende symptomer

Formål

  • Opretholdelse af aktivitetsniveau
  • Understøtte selvtræning
  • Opbygge reservekapacitet
  • Sikre modstandsdygtighed

Primære ydelser

  • Holdkonsultation
  • Superviseret selvtræning på klinik
  • Evalueringskonsultation

Se og hent materiale

I en henvisningsperiode på 12 måneder vil et typisk forløb i fase 2 se ud som nedenfor.EFKOM-Forløb_FASE-2-beskaaret.png

Hent vejledning til brug af ydelser i strukturerede forløb for MS-forløb (pdf)
Her kan du læse den samlede vejledning for alle fem faser.

Hent pixiudgave til brug af ydelser (pdf)

FAQ om strukturerede forløb for patienter med sklerose