Fase 4 til patienter med sklerose

Her finder du vejledning til behandling i fase 4 for patienter med sklerose med svært fysisk handicap.

Individuelle konsultationer er som regel den primære indsats i fase 4, da patientens kognitive og fysiske funktionsevnetab gør det vanskeligt at deltage på hold og selvtræne.

Periodevis vil det stadig være muligt for patienten at deltage i holdaktiviteter, og patienten vil stadig kunne selvtræne i gode perioder efter et individuelt tilpasset program. Programmet bør være målrettet specifikke ADL-funktioner, og patienten kan udføre det med hjælp fra netværk eller hjælpepersonale.

Målgruppe

  • Fremadskridende sklerose med svært fysisk handicap
  • Patienter der ikke kan deltage på hold
  • Behov for 1:1 støtte 

Formål

  • Vedligehold af eksisterende funktionsniveau
  • Forhale forværring af symptomer

Primære ydelser

  • Individuel konsultation
  • Holdkonsultation

Se og hent materiale

I en henvisningsperiode på 12 måneder vil et typisk forløb i fase 4 se ud som nedenfor.EFKOM-Forløb_FASE-4-beskaaret.png.jpg

Hent vejledning til brug af ydelser i strukturerede forløb for MS-forløb (pdf)
Her kan du læse den samlede vejledning for alle fem faser.

Hent pixiudgave til brug af ydelser (pdf)

FAQ om strukturerede forløb for patienter med sklerose