Fase 1 til patienter med sklerose

Her finder du vejledning til behandling i fase 1 for patienter med sklerose, der har en let nedsat funktionsevne og få symptomer.

Selvtræning er den primære fysioterapeutiske behandling for patienter med sklerose i fase 1. Patienterne selvtræner efter en behandlingsplan planlagt af fysioterapeuten, der tager udgangspunkt i deres specifikke funktionsniveau og behov. Patienten kan også træne superviseret på klinikken, hvis der er behov for det.

Formålet er, udover at patienten bliver træningsvant og fastholdes i at selvtræne, da det øger deres mestringsevne, at forebygge inaktivitet og forhale sygdomsprogression og afhjælpe symptomer over tid.

Målgruppe

  • Patienter med tidlig og begyndende sklerose
  • Få funktionsbegrænsninger
  • Begrænsede symptomer

Formål

  • Selvtræning
  • Opbygge reservekapacitet
  • Sikre modstandsdygtighed

Primære ydelser

  • Superviseret selvtræning på klinik
  • Digital opfølgning på selvtræning
  • Evaluering
  • Undtagelsesvis individuel konsultation

Se og hent materiale

I en henvisningsperiode på 12 måneder vil et typisk forløb i fase 1 se ud som nedenforEFKOM-Forløb_FASE-1-beskaaret.png

Hent vejledning til brug af ydelser i strukturerede forløb for MS-forløb (pdf)
Her kan du læse den samlede vejledning for alle fem faser.

Hent pixiudgave til brug af ydelser (pdf)

FAQ om strukturerede forløb for patienter med sklerose