Fase 3 til patienter med sklerose

Her finder du vejledning til behandling i fase 3 for patienter med sklerose, der har moderat sklerose og svært fysisk handicap.

Et typisk forløb for en patient i fase 3 består af holdtræning på klinikken suppleret med selvtræning i fitness, hvis det vurderes til at være sikkert, og ellers superviseret træning i klinikken.

Patienten kan i perioder opleve funktionsindskrænkninger, der gør det vanskeligt at deltage i holdtræning eller at selvtræne. Her kan der afholdes individuelle konsultationer for at understøtte patientens evne til at fortsætte med holdtræning og selvtræning, da det er vigtigt, at gennemføre den fysiske træning.

Målgruppe

  • Patienter med moderat sklerose og svært fysisk handicap
  • Træner på hold suppleret med individuelle konsultationer

Formål

  • Vedligehold af eksisterende funktionsniveau og forhale forværring
  • Opbygge reservekapacitet og sikre modstandsdygtighed
  • Forebygge inaktivitet

Primære ydelser

  • Holdkonsultation
  • Individuelle konsultation
  • Evalueringskonsultation
  • Superviseret selvtræning på klinik

Se og hent materiale

I en henvisningsperiode på 12 måneder vil et typisk forløb i fase 3 se ud som nedenfor.EFKOM-Forløb_FASE-3-beskaaret.png

Hent vejledning til brug af ydelser i strukturerede forløb for MS-forløb (pdf)
Her kan du læse den samlede vejledning for alle fem faser.

Hent pixiudgave til brug af ydelser (pdf)

FAQ om strukturerede forløb for patienter med sklerose