Fase 5 til patienter med sklerose

Her finder ud vejledning til behandling i fase 5 for patienter med fremskreden sklerose med svært fysisk handicap.

Behandlingen i fase 5 består primært af individuelle konsultationer i hjemmet for at vedligeholde de tilbageværende funktionsevner, patienten har, og for at forhale forværring af deres sygdomssymptomer.

Hvis patienten har et godt netværk eller hjælpepersonale, kan der suppleres med selvtræning efter et program og instruktion. Pårørende eller hjælpepersonale kan inddrages og støtte patienten i selvtræning. 

Målgruppe

  • Fremskreden sklerose med svært fysisk handicap
  • Senstadiet af sklerose
  • Svært funktionsevnetab/ sengeliggende
  • Hjemmebehandling

Formål

  • Vedligehold af tilbageværende funktioner
  • Symptom behandling
  • Smertelindring

Primære Ydelser

  • Individuel behandling
  • Tværsektorielt samarbejde

Se og hent materiale

I en henvisningsperiode på 12 måneder vil et typisk forløb i fase 5 se ud som nedenfor.EFKOM-Forløb_FASE-5-beskaaret.png

 

Hent vejledning til brug af ydelser i strukturerede forløb for MS-forløb (pdf)
Her kan du læse den samlede vejledning for alle fem faser.

Hent pixiudgave af vejledning til brug af ydelser (pdf)

FAQ om strukturerede forløb for patienter med sklerose

Hent Vejledning til dialog om komplekse patienter i den vederlagsfri ordning (pdf)