Om Enhed for Kvalitet og Modernisering

Læs mere om enheden, og om hvem der sidder i den.

Enheden for Kvalitet og Modernisering (EKM) har rod i overenskomstaftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fysioterapeuter for almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi fra overenskomsten 2024-2027.

Hvilke opgaver varetager EKM? 

EKM varetager kvalitetsudvikling og modernisering som har til formål at sikre, at behandling i fysioterapipraksis er effektivt, af faglig høj kvalitet og samtidig er i overensstemmelse med gældende evidens. Kvalitetsarbejdet skal bl.a. omfatte indførelse af kvalitetsnetværk og datadrevet kvalitet, mens moderniseringsarbejdet bl.a. skal føre til anbefalinger af, hvor der er potentiale for at omlægge, justere og nytænke behandlingsformer.