Ydelser skifter navn og nye tilføjes

Her kan du læse mere om de nye ydelser og ydelsesbeskrivelser, der er vedtaget i overenskomsten for 2024.

Fra den 1. januar 2024 skete der ændringer i ydelsesstrukturen og nye ydelser blev tilføjet. Overordnet set betyder det, at alle honorarbærende ydelser har ændret navn, fået en ydelsesbeskrivelse og nye ydelser er tilføjet.

Det er overenskomstens parters forventning, at de aftalte ændringer af ydelserne vil medvirke til at give en højere grad af gennemsigtighed for såvel patienter, regioner, kommuner og fysioterapeuter.

Formålet er, at ydelserne afspejler den løbende faglige udvikling, der sker i fysioterapi i praksis. Det er derfor et løbende arbejde at holde ydelser og ydelsesbeskrivelser ajour.

Desuden skal du fra den 1. januar 2024 kun registrere den honorarbærende ydelse, og dermed ikke længere registrere SKS koder, da de nu er inkorporeret i ydelsesbeskrivelsen.

Ydelser

Eksisterende ydelser med nyt navn

I forbindelse med den nye overenskomst er der sket ændringer på navnene for de honorarbårne ydelser og nye ydelsesbeskrivelser:

Eksisterende ydelser med nye ydelsesbeskrivelser

Følgende ydelser fastholder deres navn, men indeholder nye ydelsesbeskrivelser:

Nye ydelser

Følgende ydelser er nu tilføjet: