Individuel videokonsultation

Her kan du læse om individuel videokonsultation, som indføres med overenskomsten for 2024.

Denne konsultation kan bruges til at yde rådgivning og vejledning til lægehenviste patienter via video i stedet for fysisk fremmøde. Konsultationen kan bruges i de tilfælde, hvor du vurderer, at det er fagligt relevant og muligt ift. den enkelte patients aktuelle problemstilling. Videokonsultationens honorar svarer til en individuel konsultation på klinikken, og kan ydes én gang pr. patient pr. kalenderdag.

Hvornår er det relevant at bruge den individuelle videokonsultation?

Det kan være relevant, hvis en patient pludseligt har fået smerter eller en belastningsskade i løbet af deres selvtræningsprogram, hvor du vurderer, at vejledning til patienten kan afhjælpe problematikken, eller at en pårørende kan mobilisere patienten i hjemmet under din guidning uden, at patienten behøver komme ind på klinikken. Konsultationen kan også bruges til at foretage en vurdering eller undersøgelse af patienten i forbindelse med en status for den vederlagsfri ordning.

Skal fysioterapeuten være på klinikken under den individuelle videokonsultation?

Nej, det er ikke et krav, at fysioterapeuten er på klinikken under denne konsultation.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Videokonsultation (0131)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 307,95 kr.

Speciale 62: 327,68 kr.

Målgruppe

 

Patienter, hvor der er indikation for fysioterapeutisk behandling via videokonsultation.

Ydelsen kan anvendes på baggrund af fysioterapeutens faglige vurdering og patientens præferencer.  Fysioterapeuten skal vurdere at det er en relevant behandling, og at det er patientsikkert i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling.

Forudsætninger for brug/indikation

Konsultation forudsætter, at IT-løsningen lever op til gældende regler om databeskyttelse og giver mulighed for tovejs- kommunikation mellem fysioterapeut og patient.

Videokonsultationen forudsætter som udgangspunkt, at patienten tidligere har været set i klinikken.

Fysioterapeuten har foretaget en faglig vurdering af, at patienten kognitivt og teknisk er i stand til at drage nytte af videokonsultation.

Indhold i ydelser

  • Status siden sidst fx evaluering og status for gennemførelse af planen
  • Monitorering/evaluering
  • Håndtering af eventuelle komplikationer/bivirkninger
  • Træningsterapi, vejledning/rådgivning samt korrektion og instruktion i øvelser
  • Eventuel tilpasning af mål og behandlingsplan
  • Det vurderes om behandlingsmålet er opnået og patienten kan afsluttes
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Information om ydelsen

Ydelsen kan bruges, i de tilfælde, hvor behandlingen foregår som videokonsultation i stedet for individuel konsultation, hvor patienten kommer fysisk på klinikken, hvis behandlingen består af træning eller information og vejledning om hensigtsmæssig smertehåndtering, hensigtsmæssigt aktivitetsniveau, instruktion af øvelser, opfølgning på hjemmeøvelser mv.

Videokonsultation bør tage udgangspunkt i samme anerkendte faglige standarder som ved en individuel konsultation.

Limiteringer

Der kan kun gives et honorar pr. konsultation og kun 1 konsultation/hold pr. kalenderdag.

Pt. har som udgangspunkt tidligere i forløbet haft en konsultation i klinikken.

Bemærkninger

Da patienten og fysioterapeuten ikke fysisk er i samme rum, bør der være særlig opmærksomhed på patientsikkerheden ved brug af denne ydelse.

Det skal sikres, at den anvendte løsning er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR.