Første konsultation

Her kan du læse om den første konsultation.

Denne ydelse er en allerede eksisterende ydelse i overenskomsten, men den har fået en ny beskrivelse, som du kan se i den nedenstående ydelsesbeskrivelse.

Ydelse og ydelsesnummer

Første konsultation (0110)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 484,31 kr.

Speciale 62: 484,31 kr.

Målgruppe

Første konsultation anvendes som udgangspunkt ved alle patienter, der starter et nyt forløb i fysioterapipraksis. Det afklares om fysioterapi er det rette tilbud til patienten.

Forudsætninger for brug/indikation

Ny lægehenvisning. Hvis behandling fortsætter i forbindelse med, at forrige henvisning udløber, kan der ikke honoreres for en ny første konsultation.

Indhold i ydelser

 • Årsagen til kontakten/arbejdshypotese/diagnose
 • Anamnese
 • Klinisk undersøgelse, herunder test- og måleredskaber
 • Screening for tegn og symptomer på alvorlig patologi og evt. opfølgning på fund af alvorlig patologi (røde flag)
 • Konklusion på den fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af om der er indikation for fysioterapeutisk behandling.
 • Fælles målsætning/forventningsafstemning for behandlingsforløbet
 • Behandlingsplan herunder aftale for videre opfølgning
 • Vejledning og rådgivning
 • Eventuel opstart af behandling
 • Vurdering af behov for tværfagligt samarbejde og involvering af pårørende
 • Journalføring af fund og konklusion på eventuel behandling

Limiteringer

Der kan kun gives én første konsultation (ydelse 0110) i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.

Der kan ikke gives honorar for 1. konsultation i de tilfælde, hvor en patient behandles af en anden fysioterapeut ved ferie, sygdom, kursus, barsel eller anden for afløsningsvirksomhed.

Der kan gives honorar for 1. konsultation i de tilfælde, hvor en fysioterapeut overtager behandlingen af en patient fra en anden klinik.

Der kan kun gives et honorar pr. konsultation og kun 1 konsultation/hold pr. kalenderdag.

Ydelsen kan dog, ved særlige behov for patienten, kombineres med holdkonsultation samme dag. I de tilfælde afregnes ydelsen med 0120. Kombinationen af individuel behandling og hold på samme dag kan ske, hvis forudgående individuel behandling er forudsætning for, at patienten kan deltage på hold og/eller ved særlige transportbehov.