Digital opfølgning på selvtræning

Her kan du læse om digital opfølgning på selvtræning, som indføres med over-enskomsten for 2024.

Denne konsultation kan både anvendes i opstart af selvtræningsforløb, hvor patienten kan have spørgsmål til øvelser, og til løbende tilpasninger af øvelser når patienten er i gang med et selvtræningsforløb, eller hvis de har spørgsmål til programmet efter opstarten. Ydelsen kan anvendes via mail, telefon eller træningsapps og kan afregnes én gang pr. måned pr. patient.

Hvornår er det relevant at bruge konsultationen om digital opfølgning på selvtræning?

Det kan det være til at besvare nyopståede spørgsmål fra patienten og til at give feedback til øvelser eller tilpasse dem patientens nuværende funktionsniveau.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Digital opfølgning på selvtræning (0135)

Honorar, oktober 2022-niveau 

Pr. måned:

Speciale 51: 250 kr.

Speciale 62: 350 kr.

Honoreres 1x pr. måned. Honoraret afregnes ved konsultationsperiodens opstart.

Målgruppe 

Patienter som ville kunne profitere af de fordele, der er ved selvtræning understøttet af en digital løsning

Patienter som har behov for understøttelse af selvtræning med henblik på fastholdelse og justering af træningen.

Patienter hvor der er indikation for et behandlingsforløb eller dele af et forløb består af selvtræning, der er tilrettelagt af fysioterapeuten fx ved brug af træningsapps.   

Forudsætninger for brug/indikation 

Formålet med denne ydelse er at facilitere og fastholde at flere patienter i perioder selvtræner for at øge patientens egen mestring. Ydelsen vil give patienten større fleksibilitet ift. hvornår og hvor træningen gennemføres og dermed mulighed for øget træningshyppighed, som kan være vigtig for at opnå den ønskede effekt. Det er afgørende, at fysioterapeuten understøtter patientens motivation og det sker løbende tilpasning af programmet efter behov. 

Kan kun anvendes, hvis patienten kan selvtræne og derved har behov for simpel vejledning/rådgivning eller pro- og regression af øvelser.  

Ydelsen benyttes, hvis patienten kan følge et aftalt selvtræningsprogram, men har behov for opfølgning/justeringer, som ikke kræver en individuel konsultation ved fysisk fremmøde. 

Det vurderes løbende om, behandlingsmålet er opnået og om patienten kan afsluttes 

Indhold i ydelser 

  • Opstart af digitalt forløb herunder forventningsafstemning om form og indhold i kontakten imellem patient og fysioterapeut
  • Mindre tilpasninger af behandlingsplanen (pro- og regression af øvelser) 
  • Monitorering og justering af selvtræning
  • Feedback som motivationselement og sikring af compliance  

 

Information om ydelsen 

Denne ydelse tages, når en patient overgår til et tidsafgrænset selvtræningsforløb med løbende monitorering og justering af fysioterapeut.

Kommunikation, vejledning mv fra fysioterapeuten sker som udgangspunkt digitalt. 

Det kan ske efter behov via: 

  • Elektroniske træningsapps 
  • Webportaler 
  • Kort videokonsultation 
  • Mailkorrespondance 
  • Kort telefonkonsultation 

Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Limiteringer 

Kan kun tages én gang pr. måned.

Der kan forekomme øvrige ydelser før og efter et digitalt forløb og i særlige tilfælde kan der forekomme øvrige ydelser midt i et digitalt forløb.

Bemærkninger 

Det skal sikres, at den anvendte IT-løsning er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR og databehandleraftaler. 

Hvis ikke patienten kontakter fysioterapeuten i den aftalte periode, tager fysioterapeuten den nødvendige kontakt til patienten på baggrund af monitoreringen på behandlingsforløbet fx via træningsapps.