Vejledende honorering af fysioterapeuter for deltagelse i møder m.v.

Her kan du se vejledende honorering af fysioterapeuter for deltagelse i møder m.v.

Vejledende honorering af fysioterapeuter for deltagelse i møder m.v om konkrete patienter er en allerede eksisterende ydelse i overenskomsten. Den har fået en ny beskrivelse, som du kan se i den nedenstående ydelsesbeskrivelser

Ydelse og ydelsesnummer

Telefonisk henvendelse eller elektronisk kommunikation til/fra kommunen/regionen (3201)

Deltagelse i møder med kommunen/regionen om konkrete patienter. Afregnes pr. påbegyndt kvarter (3301)

Transport til møder, der ikke finder sted i fysioterapeutens klinik. Afregnes pr. påbegyndt kvarter (3410)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 51,33 kr. ydelse 3201, 153,96 kr. ydelse 3301, 153,96 kr. ydelse 3410

Speciale 62: 51,33 kr. ydelse 3201, 153,96 kr. ydelse 3301, 153,96 kr. ydelse 3410

Målgruppe

Den praktiserende fysioterapeut og personale i kommuner og regioner, der varetager opgaver ift. den konkrete patient. Det er ved behov for dialog om en konkret patient, der enten allerede modtager kommunale ydelser eller indsatser, eller hvor fysioterapeuten vurderer, at et tværfagligt/tværsektorielt samarbejde og eller koordinering vil være relevant for den konkrete patients forløb.

Der henvises til ”Vejledning til dialog om komplekse patienter i den vederlagsfri ordning”.

Patienten skal samtykke til dialog om patientforløb mellem fysioterapeut og kommune/region.

Forudsætninger for brug/indikation

Der kan honoreres for telefoniske henvendelser eller elektronisk kommunikation fra fysioterapeuten til kommunernes og regionernes forvaltninger/sundhedspersoner, når det skønnes, at en kommunal/regional indsats er særligt påkrævet eller en dialog er absolut nødvendig for at optimere patientens videre behandlingsforløb, herunder i en arbejdsmarkedsindsats.

Indhold i ydelsen

For deltagelse i konferencer og møder m.v. i regioner og kommuner om konkrete patienter fastsættes de nævnte vejledende honorarer. Honoraret gælder altid, såfremt der ikke foreligger en alternativ aftale om honorering. Honoraret betales fuldt ud af regionen eller kommunen.

Telefoniske henvendelser og elektronisk kommunikation kan anvendes til at afklare enkle problemstillinger eller som indledende orienteringer forud for en egentlig sagsbehandling. Elektronisk kommunikation skal foregå via sikker post, korrespondancemeddelelser eller epikriser.

Hverken telefoniske henvendelser eller elektronisk kommunikation kan anvendes til indhentning af oplysninger, der normalt indhentes via skriftlige erklæringer.

Eventuelle beslutninger journalføres.

Information om ydelsen

Fysioterapeuten, kommunen eller regionen har ikke pligt til at deltage i konferencer, møder og lignende om konkrete patienter, men der tilstræbes deltagelse. Udarbejdelse af skriftlige erklæringer eller lignende er ikke indeholdt i honorarerne.

Honoraret kan suppleres med kørselsgodtgørelse efter statens gældende takster.