Superviseret selvtræning på klinik

Her kan du læse om superviseret selvtræning på klinik.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Superviseret selvtræning på klinik (0113)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 102,66 kr.

Speciale 62: 109,21 kr.

Målgruppe

Patienter hvor der er indikation for selvtræning som behandlingstilgang.

Anvendes når der er indikation for, at selvtræning er relevant og patienten er i stand til selv at følge et træningsprogram i tilfredsstillende grad.

Ydelsen anvendes ikke til patienter, hvor der er indikation for, at patienten hjemmetræner.

Forudsætninger for brug/indikation

Patienten har mulighed for at komme i kontakt med en fysioterapeut under træningen. Det kan være af hensyn til patientsikkerhed, mulighed for kort rådgivning eller lejlighedsvis støtte til benyttelse af fx træningsudstyr.

Klinikken har træningsfaciliteter af tilstrækkelig kvalitet tilgængelig for patienten, samt at benyttelsen af disse er nødvendig for patientens behandling.

Ydelsen anvendes som en del af et igangværende behandlingsforløb og det vurderes løbende om behandlingsmålet er opnået og om patienten kan afsluttes.

Det er fysioterapeutens ansvar at tilrettelægge træningen, progrediere træningsprogrammet samt sørge for, at træningen foregår under tilstrækkelig supervision.

Indhold i ydelser

  • Superviseret træningsterapi i klinikkens lokaler. Det vil være en træningsplan, som typisk vil indeholde struktureret træning med fokus på fx styrke, koordination, kondition m.m.
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger, hvis patienten har haft behov for kontakt med fysioterapeut.

 

Limiteringer

Ydelsen kan anvendes samme dag som afgrænset individuel konsultation (0112) og statuskonsultation (0125), men ikke samme dag som holdkonsultation og individuel konsultation.

Bemærkninger

Da patienten opholder sig i klinikkens træningsarealer uden kontinuerlig supervision ved fysioterapeut, bør der være særlig opmærksomhed på patientsikkerheden ved brug af denne ydelse.