FAQ om nye og eksisterende ydelser i overenskomsten

Se ofte stillede spørgsmål om nye og eksisterende ydelser i overenskomsten 2024.

Det betyder, at du kan benytte én udvidet konsultation på gennemsnitlig hver 3. patient med en paragraf 51 pr. henvisningsperiode. Til patienter i den vederlagsfri ordning med en paragraf 62 henvisning kan du benytte ydelsen 4 gange på en henvisningsperiode.

Ridefysioterapi hører under speciale 65, derfor registreres dette individuelt. Men bassintræning er en del af enhedshonoraret i den forløbsfase patienten er tildelt. Det betyder, at honoraret bliver udbetalt til den fysioterapeut, som registrerer det, og at det skal fordeles efter intern aftale på klinikken. Hvis det er på tværs af klinikker, kræver det at der indgås en samarbejdsaftale, som tager hensyn til den nye honoreringsform i de strukturerede forløb.

Hver måned registreres et enhedshonorar for det forløb patienten er tildelt, og dette vil blive udbetalt til den fysioterapeut, som registrerer det. Hvis flere fysioterapeuter behandler patienten i samme måned, fordeles honoraret imellem dem efter intern aftale på klinikken.

Ydelsen evalueringskonsultation kan du bruge til de patienter, som er i et længerevarende forløb på mindst tre måneder. Det kan være patienter, som træner på hold eller selvtræner enten på klinikken eller via digitale løsninger. Du kan bruge ydelsen, når der er indikation for en vurdering af patientens funktionsevne og status ift. behandlingsplan og målsætning. Det kan f.eks. være, hvis du har brug for at teste/re-teste, tilpasse et træningsprogram eller instruere i nye øvelser.

Når din patient med sklerose kommer til sin første konsultation i måneden, skal du registrere månedshonoraret for den fase, som du placerer patienten i. Du skal fortsat registrere de ydelser, som patienten ellers modtager på klinikken, men disse vil ikke længere være honorarbårne, da ydelseshonoraret bliver dækket i månedshonoraret.

Kontakt

EKM's fælles postkasse