Statuskonsultation

Her kan du læse om statuskonsultation.

Denne ydelse er en allerede eksisterende ydelse i overenskomsten, men den har fået en ny beskrivelse, som du kan se i den nedenstående ydelsesbeskrivelse.

Ydelse og ydelsesnummer

Statuskonsultation (0115 og 0125)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 62: 484,31 kr.

Målgruppe

Patienter, hvis henvisning er ved at udløbe (henvisningsperiode 12 mdr.).

Forudsætninger for brug/indikation

Statuskonsultationen og -redegørelsen udføres kort inden henvisningsperioden udløber. Den udføres af fysioterapeuten i samarbejde med patienten. Statusredegørelsen sendes til patientens egen læge.

Indhold i ydelsen

(Re)vurdering af patientens:

  • Behandlingsmål
  • Funktionsevne evt. ved brug af tests- og måleredskaber
  • Mestringsevne
  • Forventede prognose for behandlingsforløbet
  • Behandlingsplan og målsætning
  • Instruktion i ny behandlingsplan
  • Vejledning/rådgivning
  • Evt. registrering af testresultater (forudsætter mulighed for indsamling af data)
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Information om ydelsen

Ydelsen bruges til at udforme en statusredegørelse til patientens læge. Lægen vurderer på baggrund af redegørelsen og patientens sygdomstilstand, om fysioterapeutisk behandling i praksissektoren fortsat er det relevante behandlingstilbud.

Limiteringer

Der kan ikke gives honorar for en anden ydelse samme dag bortset fra holdtræning (i dette tilfælde anvendes ydelse 0125 til afregning af statuskonsultationen) og superviseret selvtræning på klinik.

Statuskonsultation kan tages 1 gang pr. henvisning.