Individuel konsultation

Her kan du læse om individuel konsultation.

Ydelsesbeskrivelse

Ydelse og ydelsesnummer

Individuel konsultation (0111)

Honorar, oktober 2022-niveau

Speciale 51: 307,95 kr.

Speciale 62: 327,68 kr.

Målgruppe

Alle patienter, hvor der er indikation for individuel fysioterapi.

Forudsætninger for brug/indikation

Sker på baggrund af fysioterapeutens faglige vurdering. Det er afgørende, at patientens problemstilling forudsætter et forløb, hvor der indgår individuelle behandlinger for at opnå målsætningen for behandlingen. Det kan fx være, hvis der er indikation for manuel behandling eller, patientens samlede sygdomstilstand ikke ville kunne profitere af andre konsultationsformer. 

Indhold i ydelser

  • Træningsterapi, manuel behandling, instruktion i øvelser, rådgivning og vejledning, apparaturbehandling m.m.
  • Vurdering af og opfølgning på eventuelle komplikationer/bivirkninger
  • Løbende vurdering af behandlingsforløb og behandlingsmål, herunder eventuelt anvendelse af test/måleredskaber
  • Det vurderes løbende om behandlingsmålet er opnået og om patienten kan afsluttes. Hvis ikke om, der er behov for tilpasning af mål og behandlingsplan
  • Journalføring inkl. eventuelle afgivelser eller tilpasninger.

Limiteringer

Der kan kun gives et honorar pr. konsultation og kun 1 konsultation pr. kalenderdag.

Ydelsen kan dog, ved særlige behov for patienten, kombineres med holdkonsultation samme dag. I de tilfælde afregnes ydelsen med 0121. Kombinationen af individuel behandling og hold på samme dag kan ske, hvis forudgående individuel behandling er forudsætning for, at patienten kan deltage på hold og/eller ved særlige transportbehov.